สิ้น “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิชื่อดังเมืองขอนแก่น

สิ้น “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิชื่อดังเมืองขอนแก่น

ละสังขารแล้ว “พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น สิริอายุ 60 ปี

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 20 ต.ค. 66 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าหลังทราบข่าวการละสังขารของพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง  ตั้งแต่เย็นของวันที่(19 ต.ค.66) บรรดาญาติโยมที่ใกล้ชิดต่างทยอยเข้ามากราบไหว้สังขารหลวงพ่อที่กุฏิของท่านอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศิษยานุศิษย์บางส่วนได้ตั้งโรงทานบริการญาติธรรมที่คาดว่าจะเดินทางมากราบศพหลวงปู่เพิ่มมากขึ้น อนิจจา วต สังขารา สังขารนั้นไม่เที่ยง กราบถวายความอาลัย หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ,ดร. (สุพล ธมฺมวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ,อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพระยืน และ อดีตผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 18.12 น. ณ กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์ (กุฏิใหญ่)วัดหนองแวงพระ อารามหลวง ขอนแก่น สิริอายุ 60 ปี
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 บ้านหินแห่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม การศึกษาปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2558,ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544


ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่การศึกษา 2539
เปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เมื่อปีการศึกษา 2535 นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น