มข จับมือ บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาแบตเตอรี่เก็บไฟจากโซลาเซลล์

มข จับมือ บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาแบตเตอรี่เก็บไฟจากโซลาเซลล์

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”ร่วมกับ”บ้านปู เน็กซ์” ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน..โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทลูกของบ้านปู เป็นผู้บริการโซลูชัน พลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน.

ใช้แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนที่ผลิตโดยโรงงานแบตเตอร์และพลังงานยุคใหม่ภายใต้แบรนด์ UVOLT ทั้งนี้ความร่วมมือนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นประโยชน์ เพื่อรองรับความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น