“กฟผ.” เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutralityมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

“กฟผ.” เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutralityมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

กฟผ. ต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ Triple S เดินหน้าประเทศไทย สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรม “สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมพันธ์สื่อมวลชนขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2566 นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานพร้อมให้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โครงการพัฒนาตามแผน PDP2018 (Rev. 1) การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านกลยุทธ์ ‘Triple S’ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 โดยมีนายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น


นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฟผ. ได้ตั้งเป้าหมายนำองค์การและประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ‘EGAT Carbon Neutrality’ ผ่านกลยุทธ์ ‘Triple S’ คือ Sources Transformation การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ในพื้นที่เขื่อนของ กฟผ. รวม 16 โครงการทั่วประเทศ กำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) โครงการปรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นและทันสมัยรองรับพลังงานหมุนเวียน โครงการศึกษาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในอนาคต Sink Co-Creation เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนศึกษาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ Support Measures Mechanism ดำเนินโครงการสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการห้องเรียนสีเขียว และการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ


ด้านนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวเสริมว่า โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปีนี้ เป็นโครงการแห่งที่ 2 ของ กฟผ. และเป็นโครงการแรกที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในรูปแบบผสมผสานจากพลังงาน 3 แหล่ง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำในเขื่อน เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวัน พลังน้ำจากเขื่อน เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ซึ่งแหล่งพลังงานทั้ง 3 นี้ จะช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
การจัดกิจกรรม ‘สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมพันธ์สื่อมวลชนขอนแก่น’ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นโอกาสอันดีในการให้ข้อมูลและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว สื่อมวลชนยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon Neutrality ผ่านการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสำคัญในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงและปริมณฑลที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า ร่วมผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและของโลก ตั้งแต่แสงแรกแห่งสยามสู่นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถบัส EV และเรือ EV ของกฟผ. ตลอดจนร่วมปลูกต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ ‘Triple S’ ของ กฟผ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น