แม่ผู้ยากไร้ ขาวบ้านทุ่ม ปลื้มรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่ดีเด่นขอนแก่น”

แม่ผู้ยากไร้ ชาวบ้านทุ่ม ปลื้มรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่ดีเด่นขอนแก่น”

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานน้ำพระทัยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทาน ช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้-แม่ผู้ขาดโอกาสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบให้แม่ผู้ยากไร้
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณบ้านพักอาศัยของ นางยุพิน อุทธา บ้านทุ่มหมู่ที่ 1 บ้านทุ่มอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.อรุณรรณ หาญเจริญศักดิ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางปราณี ธีระภานุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และสิ่งของ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยมี นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวรายงานต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฯเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มที่เกี่ยวข้อง นายอภิโชติ ทับซ้าย กำนันฯ,นายศักดิ์ ม่วงนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,อสม. ต.บ้านทุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านทุ่ม ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนในขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านและคณะ ที่เห็นถึงความสำคัญของแม่
ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ให้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกรับทุนพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตามโครงการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ในพระอุปถัมภ์ ประจำปี 2566 จำนวน 5,000 บาท รายนางยุพื้น อุทธา อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 433 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน 2,500 บาท พร้อมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนฯ อีก จำนวน 5 ท่าน จากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและคณะ นั้น ในการนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้สร้างและสานสัมพันธ์อันดีสืบต่อกันไป ในการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน หรือถูกทอดทิ้ง และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ยากจน และด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่มต่อไป
“จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการที่ ท่านและคณะมาเป็นตัวแทนส่งมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือ “แม่ผู้ยากไร้” ในครั้งนี้ จะโยงใยไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ของเทศลบาลเมืองบ้านทุ่มต่อไปในอนาคต สุดท้ายนี้หวังว่าการดำเนินกิจกรรมของท่านคงจะบรรสุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และคงมีโอกาสได้ต้อนรับท่านและคณะในโอกาสต่อไป”


ด้าน ดร.อรุณรรณ หาญเจริญศักดิ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานน้ำพระทัยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทาน ช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้-แม่ผู้ขาดโอกาสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบให้แม่ผู้ยากไร้ ซึ่งทาง ซึ่งคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ทำการคัดเลือกแม่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ท่าน ท่านๆละ 5,000 บาท คือ จุดที่ 1.ที่บ้านทุ่มจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ท่าน และจุดที่ 2 ที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน1ท่าน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น