“มทบ.23” จัดพิธีปลดประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ของ ทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2564-2566

“มทบ.23” จัดพิธีปลดประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ของ ทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2564-2566

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีปลดประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 1/65 2/65 และ 1/66 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 23


ซึ่งทหารกองประจำการที่ได้ปลดจากกองประจำการในครั้งนี้ ได้รับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และครบกำหนดปลดจากกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร มีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ จำนวน 139 นาย


โดยทหารกองประจำการเหล่านี้ได้เสียสละรับใช้ประเทศชาติมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความทุ่มเท ทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ นับว่าเป็นผู้มีเกียรติที่จะได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ มณฑลทหารบกที่ 23 จึงได้ประกอบพิธี ปลดจากกองประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร พร้อมทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ หลังปลดจากกองประจำการ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการดีเด่น มอบใบ สด.8 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ชีวิตของชายชาติทหาร “เป็นทหารครั้งเดียว เป็นทหารทั้งชีวิต” .

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น