ขอนแก่นวิทย์” จับมือ คณะมนุษย์-สังคม มข.” พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยต่อยอดการเรียน

ขอนแก่นวิทย์” จับมือ คณะมนุษย์-สังคม มข.” พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยต่อยอดการเรียน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการด้านการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัย


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ, ดร.พายุพงศ์ พายุหะผูช่วยผู้อำนวยการฯ,นางกฤษณา กานต์รังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยต่อไป


ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าในนาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)ทางวิชาการ เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยกับและ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปเพื่อ“สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมลงนามความมือในครั้งนี้จะช่วย ‘สานฝัน’ ให้แก่น้องๆ นักเรียนไม่มากก็น้อย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น