มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยอีสาน  15  แห่ง ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนในสถาบันร่วมมือต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบไม่ยอมรับการโกงทุกประเภท

วันที่ 27 มิ.ย.60 ที่อาคารวิศวะรวมใจ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัยต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 สถาบัน และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเปรียบเสมือนมะเร็งร้าย ทำลายชาติ สร้างความเสียหายให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาล มูลนิธิต่อต้านการทุจริตซึ่งจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2557 จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่พร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทุจริต เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 / 2560 ระหว่างมูลนิธิฯ กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ 15 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวางกลยุทธ์ในการสร้างกลไก เครือข่าย ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงปัญหา รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ   ในงานมีศิลปิน AF  มาร้องเพลงรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต  เช่นเพลงโจรผูกไท้  เมืองในฝัน  เป็นต้น  ในงาน   และกลุ่มศิลปิน ได้เชิญชวน นักศึกษา เยาวชน  ร่วมส่งเพลงเนื้อหารณรงค์ต่อต้านการทุจริต  ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท อีกด้วย

ชมคลิปวีดีโอ กิจกรรมในงาน และคำกล่าวเปิดโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น