กองทุนฟื้นฟู จ.ขอนแก่น” เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 66

กองทุนฟื้นฟู จ.ขอนแก่น” เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 66

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 เป็นไปได้ความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องประชุมแก่นขาม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2566 ที่ โดยมี นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ในข้อที่ 3.7 คำสั่งให้พนักงานลูกจ้างวางตัวเป็นกลาง กับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ตลอดจนประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และข้อควรระวังของกรรมการอนุกรรมการหรือคณะการทำงานในช่วงระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพ.ศ 2566 และแจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินขอคัดสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพ.ศ 2566


นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่นเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครเลือกตั้งสถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทั้งนี้ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามและปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ดังนี้ไม่ควรใช้ยานพาหนะในการประชาสัมพันธ์โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์ให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งพร้อมทั้งไม่ปฏิบัติการใดๆทั้งในส่วนตัวและหน่วยงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร อีกทั้งการไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือประพฤติการณ์ในทางส่วนตัวเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมด้วยทไม่กีดกัน หรือกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสีตำหนิติเตียนครับผมหรือไฮไลท์ผู้สมัครให้ได้รับความเสียหายและไม่แสดงออกในการสื่อสารทางโซเชียลในการสนับสนุนให้เป็นคนหรือโทษกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง


ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการรณณรงค์ ให้เกษตรกร ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ 2566 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าเรียนตามที่แจ้งในที่ประชุมอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือ เข้าประร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามอำเภอที่ สะดวกและเวลาอำนวยเท่าที่ทำได้ ซึ่งโดยปกติ จังหวัดขอนแก่นนายอำเภอจะนัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านภายใน วันที่ 5 ของเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคอีสาน ในวันที่12 พฤศจิกายน 66 ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ระหว่าง เวลา 08.00-15.00 น ผู้มีสิทธิ 1 เลือกได้7 หมายเลข จังหวัด ขอนแก่น มี 169 หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1,200 คนจึงขอความร่วมมือท่านอนุฯกฟก.จังหวัดขอนแก่น ที่มอบหมายช่วยประสานงานแต่ละอำเภอว่าประชุมวันไหนและเข้าร่วมเลย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น