ขอนแก่น เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน”

ขอนแก่น เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน”


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดที่ 8 ของประเทศ

9 พ.ย.66. ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใสซึ่งกรมที่ดินได้จัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 8 ที่เปิดบริการมาแล้วคือ. กรุงเทพฯ ,อุบล
กรุงเทพฯ,จ.อุบล,จ.หนองคาย,จ.บึงกาฬ,จ.เชียงใหม่,จ.สงขลา และจ.สิงห์บุรี โดยมีนายไกรสรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้ว 7 จังหวัด 60 สำนักงาน และได้ขยายการให้บริการการจดทะเบียนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น และสาขาส่วนแยกทั้ง 15 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินทั้งจังหวัด 1,151,280 แปลง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปีละกว่า 332,928 ราย

ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตขอนแก่น สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการทำนิติกรรมที่สำนักงานลงกว่า 50%
กรมที่ดิน ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการภาครัฐ ให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล โดยใช้แนวคิดยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมแบบออนไลน์ระหว่างกันได้ ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้าน โดยจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ล่วงหน้า 3 วัน ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถได้รับบริการได้รวดเร็ว สะดวก สบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย


จากนั้น เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น