ขอนแก่น Kick off การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในหญิงอายุ 11-20 ปี

ขอนแก่น Kick off การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในหญิงอายุ 11-20 ปี

ผู้สื่อข่าว ได้รายงานข่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม. การรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ซึ่งเป็น Quick Win ของนโยบาย “มะเร็งครบวงจร”ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดนมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายมะเร็งครบวงจร “การรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง ภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีน ประกอบด้วย นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จำนวน 230 คน และมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีน HPV โดยโรงพยาบาลขอนแก่น


นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 13 ประเด็น โดยมีประเด็นการดำเนินงานมะเร็งครบวงจร กำหนดให้มีแผนเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 100 วัน ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11-20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก


ทั้งนี้ มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม เนื่องจากสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกต่างจากมะเร็งชนิดอื่น ๆเพราะไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์บริเวณปากมดลูก ทำให้กลายเป็นเซลล์เนื้อร้าย หรือมะเร็ง การฉีดวัคซีน HPV จึงเป็นการป้องกันต่อการติดเชื้อHPVชนิดสำคัญซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น ผู้หญิงที่ได้รับวัคซีน HPV จึงสามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ประมาณ 70 %
และในวันเดียวกันที่ โรงพยาบาลชุมชน และแต่อำเภอก็มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนด้วยเข่นกัน เช่นที่โรงพนาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลมัญจาคีรีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น