ขอนแก่นจัดงานใหญ่ หลายงาน ปลายปี solf power กระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอนแก่นจัดงานใหญ่ หลายงาน ปลายปี solf power กระตุ้นเศรษฐกิจ

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี 2566 ภายใต้ “ปักหมุดสุขทันที..ที่ขอนแก่น” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายอำเภอเมืองขอนแก่น , หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566 จะจัดที่ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2566 การจัดงานเทศกาลไหมฯปีนี้จัดเป็นปีที่ 44 และเป็นปีที่ 11 ของการยกระดับการจัดงานไหมสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นต่อไป ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างและพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าไหมเมืองไปสู่สากลโดยขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลกเมื่อเดือน ธันวาคม 2561โดยการผลักดันทั้งภาครับและภาคเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางผ้ามัดหมี่ทั้งการผลิตจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกปีนี้เทศกาลไหมฯขอนแก่นเราจะเน้นจัดกิจกรรมในเฮือนโบราณวิถีไทอีสานเหมือนเดิมโดยจะประดับธุงโบราณอีสานนับแสนชิ้นเพื่อสร้างสีสันและจุดถ่ายเซลฟี่เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานและปีนี้จะมีการประกวดการถ่ายภาพเซลฟี่ที่มีผู้เข้าชมเข้าถึงมากที่สุดผ่านโซเชียลทุกรูปแบบเพื่อรับรางวัลมีจำนวน 3 รางวัลงานนี้เราจะมาเซลฟี่กับทะเลธุงที่ขอนแก่น

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , งานเทศกาลหนังเมืองแคน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2566 , พิธีพระราชทานบริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 , งานขอนแก่นมาราธอน 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 และงานเกษตรอีสาน จัดขึ้นวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ได้กล่าวถึงการจัดงาน International jazz จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 /13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น (บขส.3) , การจัดงาน “MUTELU EXPO 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 และเทศกาลดนตรี ISan Music Festival , Thailand 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566

นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลอีสาน Isan Food Festival 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566 , การประชุมนานาชาติ และการเจรจธุรกิจเมืองหัตถกรรมโลกในประเทศไทย และเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลก 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2566

และ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ด้านเครื่องเสียง และสนับสนุนพื้นที่การรำบวงสรวงมาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงส่งท้ายปี ได้กำหนดจัดงาน “บุญคูนเมือง” และงานเคาท์ดาวน์ 2023 สำหรับงานบุญคูณเมือง 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการในการจัดงานดังนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่ง ทั่วเมืองขอนแก่น มาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองให้ทุกคนได้กราบไหว้ (การแต่งกาย : เสื้อเหลือง) วันที่ 3 ธันวาคม 2566 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 67 ปี พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ และทำบุญตักบาตร, พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 67 ปี, พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี (การแต่งกาย : เสื้อเหลือง), พิธีสวดนพเคราะห์, กิจกรรมโรงทาน (การแต่งกาย : ชุดขาว), วันที่ 4 ธันวาคม 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต, กิจกรรมโรงทาน (การแต่งกาย : ชุดขาว), วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่นถวายโต๊ะจีน จำนวน 100 (การแต่งกาย : ชุดเหลือง) และ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่ง กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม (การแต่งกาย : ชุดเหลือง)
และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานเคาท์ดาวน์ 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณถนนศรีจันทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดงาน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น