ราชมงคลขอนแก่นเปิดบ้านโชว์ไหมรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส

ราชมงคลขอนแก่นเปิดบ้านโชว์ไหมรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเดินทางเยือน มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากลและศึกษาดูงาน ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีฯ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายเขมชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมบ้านหวายหลืม อำภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ผ้าไหมลายจี้เพชร (รางวัลชนะเลิศ จาก World Crafts Council ) ผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสุรินทร์ ผ้าโฮลมัดหมี่ ผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสกลนคร ผ้าไหมย้อมครั่งลายเพชรบ้านจาร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นอีสาน ให้Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ได้รับชมและทราบความหมายรายละเอียด กรรมวิธีการผลิต การทอ ของผ้าพื้นถิ่นแต่ละท้องที่ พร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดการแสดง ขอนแก่นแดนดิน ถิ่นเมืองไหมและการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นอีสานโดยนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ที่เป็นอดีตข้าราชการฝ่ายบริหารระดับสูง ด้านการออกแบบ แฟชั่นและงานหัตถกรรม รัฐบาลฝรั่งเศส


โอกาสนี้นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบของที่ระลึก Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความรู้ความสามารถและเกียรติประวัติการทำงาน Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น