จัดยิ่งใหญ่งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” Solfpower ถิ่นอีสาน

จัดยิ่งใหญ่งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค”
Solfpower ถิ่นอีสาน

(คลิป) สัมภาษณ์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

(คลิป) สัมภาษณ์ รศ.ดร.นิยม  วงษ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คลิป. งานแถลงข่าว

 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดใหญ่งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566 (Sithan KKU Festival)ในวันที่ 25 – 26 – 27พฤศจิกายน 2566 นี้ ชมขบวนแห่พญานาค 60 ปี 60 ตน พร้อมด้วยการแสดงเริงระบำผี 600 กว่าตน และกระทงบก 10,960 ดวง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ณ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางธนียา  นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566 (Sithan KKU Festival) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ,นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ในการนี้มีพ.อ.สหภาพ  บุตรลา  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23, พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , รศ.ดร.นิยม  วงษ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะ.สถาปัตยกรรมศาสตร์,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  ,นางศรีสุภรณ์  ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนร่วมงาน


นางธนียา  นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าในนาม ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่มหานครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของภาคอีสาน อีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”
ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค 2566” เป็นงานที่พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทง ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ส่วนคำว่า “บุญสมมาบูชานาค” มาจากหลักคิดของบรรพชนชาวอีสาน ความหมาย “นาค” คือ “น้ำ” “น้ำคือนาค” มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบนวิถีสร้างสรรค ซึ่งในปีนี้เป็นอีกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน ยกระดับการจัดงานจากระดับภูมิภาค และระดับสากล อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบอันสำคัญ 60 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตาม concept “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”
.วันแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรม โดยจะมีนักร้องลูกทุ่ง ที่เคยได้รับความนิยม และเพลงยังอยู่ในความทรงจำสำหรับคอเพลงลูกทุ่ง เช่น ดาว บ้านดอน. ศรชัย เมฆวิเชียร. ศักดิสยาม เพชรชมภู. เป็นต้น
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival” และกิจกรรมมหาสนุกอื่นๆ มากมาย
วันสุดท้ายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566
นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่าในนามของเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 Sithan KKU Festival ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือกันมาโดยตลอดในการจัดงานสีฐานเฟสติวัล โดยทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุน ให้พื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน      ผ่านช่องทางต่างๆ ของทางเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อของเทศบาล, จอ led , Facebook fan page ของเทศบาล และป้าย Cti Board ทั่วตัวเมืองขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม  วงษ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวเสริมว่า ภายในงานดังกล่าว จัดแสดงขบวนแห่พญานาค 60 ปี 60 ตน พร้อมด้วยการแสดงเริงระบำผี 600 กว่าตน และกระทงบก 10,960 ดวง ส่วนคำว่าเคเคยู คาร์นิวัล เป็นภาษาไทยที่เป็นคำที่ง่ายๆน่ารัก เพื่อไม่ให้ดูแล้วน่ากลัว ก็คือเริงระบำผีสางก็จะเห็นการเริงระบำผีสางในจังหวัดเลย เช่น ผีน้ำ ผีตาโขน จริงๆแล้วในภาคอีสานเป็นดินแดนแห่งผี เพราะฉะนั้น ผี 1,2,3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่คือเป็นภาพจับ ผีมม็วด และผีก๊อกแก๊กนางไหทั้งหมดประมาณ 600 กว่าตัวที่จะเริงระบำ ที่เรียกว่าแดนซ์ แดนซ์แอนด์ทูคาร์นิวัล อย่างผีเป้ายังไม่ แต่ทางเราจะเก็บให้หมด อันนี้เรามี 600 กว่าผีก็เหนื่อยเต็มทีแล้ว.


สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ที่ร่วมงานสีฐานเฟสติวัล หรืองานบุญสมมาบูชานาค วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสร็จแล้วก็เที่ยวชมงานไหมนานาขาติ ได้อีกงานหนึ่งด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น