ครอบครัวทหารบก”กินข้าวร่วมกันกับน้องคนเล็กทหารใหม่

ครอบครัวทหารบก”กินข้าวร่วมกันกับน้องคนเล็กทหารใหม่

ผู้บังคับบัญชาร่วมรับประทานอาหารกับน้องคนเล็กของครอบครัวสร้างความรักความผูกพันในหน่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ แสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และได้รับทราบการดำเนินชีวิตของกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวกองทัพบก”


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 23 พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และคณะผู้บังคับบัญชา เข้ารับประทานอาหารร่วมกับ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/66 โดยในวันนี้มีเมนู ข้าวหมูแดง เมนูถูกปากของทหารใหม่ ทหารรับประทานอย่างไรผู้บังคับบัญชาก็ได้รับประทานแบบนั้น บรรยากาศอบอุ่น อาหารถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวัน และปริมาณมีเพียงพอกับกำลังพล ในแต่ละสัปดาห์จะมี 1วันที่ผู้บังคับบัญชา จะมาร่วมรับประทานอาหารกับน้องคนเล็กของครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ แสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และได้รับทราบการดำเนินชีวิตของกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวกองทัพบก”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น