ขอนแก่นวิทย์ จัดวิ่งการกุศล 126 ปี

ขอนแก่นวิทย์ จัดวิ่งการกุศล 126 ปี

19 พฤศจิกายน 2566 ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน โดยมีพล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร ประธานมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน, ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตอดจนผู้มีเกียรติ และนักวิ่ง ร่วมในพิธีเปิด


พล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร ประธานมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน กล่าวรายงานว่าในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ในวันนี้ การจัดการแข่งขัน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ1.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไป2.เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ 3.เพื่อเป็นการพบปะของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run ระยะ 5.9 Km.)2. มินิมาราธอน (Mini Marathon ระยะ 11.4 Km.)3. วีไอพี (VIP) สมารถแข่งขันได้ทั้ง 2 ระยะรวมนักวิ่งทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,500 คน การแข่งข้นได้รับการสนับสนุน จาก หน่วยงาน ภาครัฐเอกชน องค์กร ที่มีจิตเป็นกุศล รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ด้าน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ในวันนี้ ขอชื่นชม ยินดีในการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดการแข่งขัน ให้เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การเดิน การวิ่ง
ให้ประโยชน์มากมายมหาศาล ต่อสุขภาพ อาทิเช่น สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก เผาผลาญแคลอรีช่วยลดน้ำหนัก ลดความเครียด ช่วยให้ความจำดีขึ้นคุณภาพการนอนดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการวิ่งมีมากมาย ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพตนเอง
“ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการและนักวิ่งทุกท่าน ที่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะครูเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วง และขออวยพรให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จวัตถุประสงค์ ทุกประการบัดนี้ ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขัน”นายไกรสร กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น