สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย กิจกรรม วันลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย กิจกรรม วันลอยกระทง

27 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น นางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม. สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม อันดี สืบสานประเพณี ของชาติที่สืบต่อกันมา โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 73 คน โดยในงานมีการผลิตกระทง. กิจกรรมกระทง DIV.จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการเข้าร่วมสังคม การทำงานเป็นกลุ่ม และมีการประกวดกระทง. หนูน้อยนพมาศ การำวงย้อนยุค จากนั้นมีการนำกระทงไปลอยที่สสนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง และมีการรับประทานอาหารร่วมกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น