กิจกรรมเข้าค่าย อนุบาลขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะการดำรงชีวิต

กิจกรรมเข้าค่าย อนุบาลขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะการดำรงชีวิต

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน การศึกษาดูงานด้วยการเข้าค่ายนอกสถานที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงนอกจากที่เรียนในโรงเรียน จะใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้ไปเห็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำความรู้ประสบการณ์นั้นมาบอกกล่าวแก่ผู้ปกครองให้พี่เพื่อน้องนักเรียนได้ทราบ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3


ห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิรุจน์ นครศรี รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ)ผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น ตลอดจนบุคคลากรครู และนักเรียน ร่วมงานอย่างพอเพียง
ด.ญ. กุลณิภัทร์ ปัณณะมณีธนโชติ (น้องหวาหวา) นักเรียนห้องเรียน ภาษาจีน กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น ในการออกมา หาประสบการณ์เพื่อเสริมการเรียนการสอน นอกพื้นที่ นับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกมาพักค้างคืนไม่ได้นอนกับพ่อกับแม่ แต่ก็เป็นการดีที่จะได้เผชิญโลกภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง อีกทั้งยังได้พบปะเพื่อนฝูง นอกจากชั้นเรียน ประจำของตนเอง พร้อมด้วยการแสดงออกบนเวทีให้กับ ทั้งเพื่อน พี่น้องนักเรียนร่วมโรงเรียนด้วย พร้อมทั้งนำจะนำประสบการณ์ ที่ได้นำมาต่อยอดในการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น


นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า เกี่ยวกับการศึกษาดูงานด้วยการเข้าค่ายนอกสถานที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงนอกจากที่เรียนในโรงเรียนแล้วนั้น เสร็จแล้วลูกๆก็จะใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้ไปเห็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในพื้นที่อื่นๆเพื่อนำความรู้ประสบการณ์นั้นมาบอกกล่าวแก่ผู้ปกครองให้พี่เพื่อน้องนักเรียนได้ทราบ และที่สำคัญนั้นไม่ใช่เป็นการไปวัด หรือประเมินผล ไม่ใช่เป็นเชิงวิชาการ แต่เป็นการให้ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนอกจากในหลักสูตร


“เป็นหลักการเขียนหลักสูตรการให้เรียนได้ไปใช้ทักษะกระบวนการคิดหลังจากที่เรียนในห้องเรียนมาแล้ว จะใช้แก้ปัญหาในการทาง คณิตศาสตร์อยู่ในสถานที่เขาเรียกว่าค่ายในการเสริมการประมวลผล กิจกรรมนี้ และต้องขอบคุณผู้ปกครองในการแจ้งความร่วมมือแล้วก็ที่สำคัญคือลูกๆได้ใช้ทักษะในส่วนนี้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาได้ นี่คือ เป้าหมายหลักของเรา ก็จะเป็นประมาณนี้”นายประจวบ กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น