ประชันผีอีสาน ในงานKKU Carnival มข. เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ

ประชันผีอีสาน ในงานKKU Carnival มข. เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ

KKU Carnival ประชันความสร้างสรรค์ กว่า 16 ขบวน ภายใต้แนวคิด “ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE” เริงระบำผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ ประชาชนแห่ชมล้นหลาม
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ถนนริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเครือข่ายชุมชน และประชาคมภาคอีสาน จัดแสดงขบวน KKU Carnival 2023 งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 Sithan KKU Festival 2023   โดยได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงาน ทั้งนี้มีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวรายงานกิจกรรม ขบวน KKU Carnival ประชันความสร้างสรรค์ กว่า 16 ขบวน ภายใต้แนวคิด “ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE” เริงระบำผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ ประชาชนแห่ชมล้นหลาม


รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นไปตามบัญญัติของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ โดยใช้รากวัฒนธรรมมาเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการหนุนวัฒนธรรมไทยให้เป็น Soft Power    งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566  นี้เป็นกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรม ที่พัฒนาและนำมาสร้างสรรค์เพื่อนำเสนออย่างร่วมสมัย ผ่านความคิดและฐานวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม เช่นเรื่องความเชื่อด้านผี ของชาวอีสาน การนำความเชื่อ ความผูกพันในวิถีวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์และต่อยอดเป็น Soft Power ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
“ทั้งนี้มหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พื้นที่ริมบึงสีฐานแห่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต”


รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยว่า กิจกรรม KKU Carnival 2023 เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง การขอขมาและบูชาน้ำ นาค ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยการจัดขบวนแห่ในรูปแบบ Carnival ซึ่งปีนี้ได้กำหนดรูปแบบแนวคิดหลักของการจัดขบวนแห่ Carnival คือ ESAN GHOST PLAY  ปลุกผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อเพื่อนำเสนอถึงความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีอย่างร่วมสมัย มีผู้เข้าร่วมจากคณะ 16 คณะ หน่วยงาน ความพิเศษในปีนี้มีผู้ร่วมขบวนจาก เครือข่ายชุมชน และประชาคมภาคอีสาน จากหลากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม   คณะหมอลำศิลปินภูไท ผู้เข้าประกวด “MISS KKU ANGEL 2023” (นางฟ้ามอดินแดง) ซึ่งถือเป็นความพิเศษและเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ขบวนแห่ “KKU Carnival 2023” มีทั้งสิ้น 16 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนแห่ผีบักหวด พิธีเปิด ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ผีกั๊บแก๊บ นางไห โดยนักเรียนในเขตนครขอนแก่น 3. บวงสรวงพญานาค โดยคณะหมอลำศิลปินภูไท  4. ผีสวยงามหลากหลาย โดย Miss KKU Angle 2023 5. ขบวนผีตาโขน โดยชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 6. ผีขนน้ำ โดยชาวตำบลนาช่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 7. ขบวนหุ่นพญานาค โรงเรียนนครขอนแก่น 8. ขบวนหุ่นเชียงยืน หุ่นหัวโต  โดยชาวบ้านตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 9.ขบวนหุ่นคณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 10.คณะหุ่นนวัตศิลป์  11.หุ่นยักษ์ ผีประจำฮีต 12 ผีบรรพบุรุษ 12. เริงระบำหลังความตาย โดยคณะบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13. breakfast together เอิ้นผีเฒ่ามากินข้าวนำกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14. ขบวนแห่เสียงครวญจากบรรพบุรุษ คณะศึกษาศาสตร์ 15. ผีขนน้ำ กะตะยะ อะสุทะ มหิงสา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 16. ผีอีสานไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นอกจากนี้ในงาน Sithan KKU Festival 2023  ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ลอยกระทง ลานเพลิน เดิ่นวัฒนธรรม รวมอาหารจากนานาชาติมาจำหน่ายให้ลองชิม อาทิ อาหารลาว พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม และมีการประกวด แข่งส้มตำรำแซ่บ   Creative Walking Street  การแสดงละครหุ่นกระบอกเพชรหนองเรือ การประกวด MISS KKU ANGEL 2023 (นางฟ้ามอดินแดง) ในธีม ESAN GHOST PLAY  เครื่องเล่นสวนสนุก  ออกบูทกิจกรรมนักศึกษา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เสียงสนแว่วหวาน ชมกระทงไฟกลางน้ำ เรือไฟกลางน้ำ กระทงบก ทิวโคมไฟดวงตลอดงาน แปลอักษรว่า Sithan Festival KKU 60th   การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท ฉายหนังกลางแปลง  หอศิลป์เที่ยงคืน
สำหรับคืนวันสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ของงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2023)มีการประกวดนางนพมาศ ที่ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( เวลา 19.00 น.) พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่กระทง พิธีเปิดงานลอยกระทง  การแสดง หมอลำกลอนประยุกต์ สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น Fashion Show และฉายหนังกลางแปลง  หอศิลป์เที่ยงคืน เริ่ม 16.30.น. ให้ ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม.

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น