วันแรก แก้หนี้นอกระบบ ขอนแก่น มูลค่าหนี้กว่า 43 ล้านบาท

วันแรก แก้หนี้นอกระบบ ขอนแก่น มูลค่าหนี้กว่า 43 ล้านบาท

1 ธ.ค.2566 วันแรกของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยปราบปรามผู้มีอิทธิพล ทั้งในด้านปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติด  ที่ จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทธา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, นายภิโญ โฆสิต ผอ.ปปส. ภาค4, พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน) จังหวัดขอนแก่น

ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดขอนแก่นเปิดให้บริการลูกหนี้ลงทะเบียนในระบบออนไซต์ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ และ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง รวมเป็น 27 แห่ง และบริการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ทางคิวอาร์โค้ต และเว็บไซต์ อีกทางหนึ่งด้วย ปรากฏมีประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท. แบ่งเป็นทางออนไซต์รวม 142 ราย  มูลค่าหนี้ 28 ล้านบาท และทางออนไลน์ 89 ราย มูลค่าหนี้ 28 ล้านบาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น