ผู้ว่าฯ นำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตร วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

ผู้ว่าฯ นำชาวขอนแก่นทำบุญตักบาตร วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

5 ธ.ค. 66 ที่ ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) วัดป่าแสงอรุณ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถระสมณศักดิ์  จำนวน 9 รูป พระสงฆ์ สามเณร จำนวนทั้งหมด 189 รูป รับบิณฑบาต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระองค์ทรงมีปฐมบรมราชโองการต่อประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงปกครองแผ่นดินโดยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ตรากตรำพระวรกายเพื่อราษฎรของพระองค์ตามหลักการทรงงาน “ศาสตร์พระราชาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น