รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น ออกตรวจ แมคโคร โลตัส เพื่อป้องปรามนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย

รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น ออกตรวจ แมคโคร โลตัส เพื่อป้องปรามนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย

6 ธ.ค. 66. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำทีมนายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประมงจังหวัดขอนแก่น ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบห้องแช่เย็น แผนการเข้าตรวจสอบห้องเย็น (สถานที่เก็บซากสัตว์)

เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย จำนวน 2 แห่ง พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น คือ.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขา บริษัท เอก-ชัยฯ ดีซี ขอนแก่น
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ บริษัทซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
จากการตรวจสอบห้องเย็นทั้งสองแห่งไม่พบการกระทำผิดกฏหมายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น