60 ปี รำลึกถึง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย

60 ปี รำลึกถึง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่อนุสาวรีย์ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชมรม นายกสมาคม พ่อค้า ประชาชนและลูกหลานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้วางรากฐาน การพัฒนา ประเทศชาติ และชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น การตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 การตั้งโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม


นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำคนแรกที่เข้าใจสภาพปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนาของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกัน ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้หลักวิชาการสมัยใหม่จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการ ใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพจนเป็นรากฐานในปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้ร่างขึ้นที่บึงทุ่งสร้างอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


สำหรับประวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ต.พาหุรัด จ.พระนคร และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2472 สำหรับชีวิตราชการ ได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ จอมพลทหารอากาศ และเป็นอธิบดีกรมตำรวจ ตลอดจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2502 จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2506. ถึงแก่อสัญกรรม. ซึ่งปีนี้ครบรอบการจากไป ครบ 60 ปีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น