นศ ไทย ต่างชาติ สัมผัสวิถีชาวบ้านดงลาน สีชมพู

นศ ไทย ต่างชาติ สัมผัสวิถีชาวบ้านดงลาน สีชมพู

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ International Creative Workshop Series Ep.1 Isan Nature เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ศึกษา เรียนรู้ ถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสัญญา มัครินทร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 39 พร้อมทีมงาน เที่ยววิถีสีชมพู พาทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยพื้นถิ่นอีสานและชุมชน กิจกรรมศิลปะด้วยสี และใบไม้จากธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ถ้ำผาเจาะ กิจกรรมศิลปะจากสายน้ำที่ลำน้ำพอง ศึกษาเรียนรู้แหล่งน้ำท้องถิ่นอ่างผาขาม ปิดท้ายกิจกรรม ณ โฮมสเตย์ ยายตา @ Home ด้วยการ ถอดบทเรียน ของกิจกรรมในวันแรก ส่วนกิจกรรมวันที่สอง เริ่มด้วยการสำรวจชุมชนและวิถีชีวิตด้วยรถอีแต๊ก และปิดท้ายด้วยการสำรวจเรื่องแมลงและสัตว์พื้นถิ่น ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 2

นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใน Ep.1 Isan Nature หรือธรรมชาติอีสาน ประกอบไปด้วย นักศึกษาไทย 11 คน นักศึกษาต่างชาติ 11 คน และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา 8 คน รวมทั้งหมด 30 คน “ค่ายนี้เป็นค่ายแรกที่บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ดีใจที่น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มาใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติด้วยกัน ตาม Concept “Isarn Nature” เชื่อมั่นว่าทุกคนจะประทับใจไม่รู้ลืม และจะมีการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ณัฐณิชา เครื่องไธสง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เล่าถึงประสบการณ์การเข้าร่วมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ Ep. 1 ธรรมชาติอีสาน ครั้งนี้ว่า ประทับใจกับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทุกอย่าง ทำให้เราได้รู้ว่าจริง ๆ แล้วความสุขอยู่รอบตัว ความสุขจากธรรมชาติ รอยยิ้มจากคนแปลกหน้ากับเพื่อนต่างชาติถึงจะคุย กับเขาไม่รู้เรื่อง แต่ค่ายนี้ทำให้ใจฟูมาก อาหารเย็นข้าวขันโตก พาแลงแบบอีสานอร่อยมาก อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป

Indri Astuti Purwanti นักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เพื่อนใหม่จากประเทศไทยและพม่า ได้ทานอาหารเช้าและอาหารเย็นด้วยกันและพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงอาหารของอินโดนีเซีย ไทย และเมียนมาร์ ซึ่งบางชนิดค่อนข้างจะคล้ายกัน ทั้งในด้านกระบวนการทำ วัตถุดิบ เครื่องเทศ และรสชาติ แตกต่างกันเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้นเอง ตนมีความประทับใจและชอบเมืองไทยมากๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “International Creative Workshop Series” ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีความรู้ในด้านความแตกต่างทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และพื้นที่ชุมชน เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน และเกิดมุมมองที่เป็นสากล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดมุมมองการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก (Global Perspective & Capability) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น