พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม

พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม

9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัด พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม โดยมี. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ จำนวนมาก

 


พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.4, น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
พ.ศ.2544 – 2565 เป็นเจ้าคณะอ.เมือง ขอนแก่น พ.ศ.2565 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิวัดวุฒาราม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สิริ อายุ 79 ปี 59 พรรษาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น