นักวิจัย มข.เจ๋ง คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที

นักวิจัย มข.เจ๋ง คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที

 

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเองทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง ได้พัฒนา “แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL (Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin) ในปัสสาวะ” เพื่อช่วยการตรวจคัดกรอง ความผิดปกติของท่อไตได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ใช้ระยะเวลาทดสอบไม่เกิน 15 นาที ก็ทราบผลด้วยตาเปล่า สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีน NGAL ในปัสสาวะได้ในระดับนาโนกรัม และมีความแม่นยำในการตรวจวัดประมาณ 90% นับว่าเป็นแถบตรวจที่มีขนาดเล็ก ใช้ง่ายประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตด้วยตนเอง โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะประมาณ 20 ไมโครลิตร หากผลตรวจขึ้น 2 ขีด จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับไตและรักษาทางการแพทย์ต่อไป


ล่าสุด นวัตกรรม “แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL” ได้รับรางวัลในระดับ “ดี” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้น โดยได้รับรางวัล พร้อมเงินสด เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา


ขณะนี้นวัตกรรม “แถบตรวจวัดโปรตีน NGAL” อยู่ในระหว่างการทดสอบตัวอย่างทางคลินิกเพิ่มเติม ในอนาคตหากสามารถยกระดับการผลิตแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตได้ง่ายขึ้นในราคาที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการนำเข้าชุดตรวจ และลดภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตระยะเรื้อรังลงได้
ทั้งนี้ โรคไตสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติ ลดการรับประทานอาหารที่มีรสจัดรสเค็ม และดื่มน้ำให้เพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาชุด ยาสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ยาตามคำแนะนำ ของแพทย์ หรือเภสัชกรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น