“ทวี” ระดมความคิดใช้ Big Data แก้ปัญหายาเสพติด

“ทวี” ระดมความคิดใช้ Big Data แก้ปัญหายาเสพติด

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมระดมความคิด ข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ Big Data – Harm Reduction แก้ปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม , พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม เดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายพันธุ์เทพ เสาโกศล, นายประจวบ รักแพทย์ ,นายแพทย์ ภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และ นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ในฐานะที่ปรึกษากรมการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบาย National Big Data Analytic Center ด้านยาเสพติดที่ใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานร่วมกัน ทั้งการสกัดกั้นปราบปราม แก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด


นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการ การลดอันตรายจากการใช้ยา หรือ Harm Reduction มีเป้าหมายหลัก คือ ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ควบคู่กับการป้องกันการใช้ยาเสพติด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยแวดล้อมจากภายนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะเวลา 1 ปีตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ต้องการลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด การลดผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวช
พ.ต.อ ทวี กล่าวด้วยว่า “วันนี้เรามาร่วมกันสร้างอนาคต มาดูและติดตาม และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายในการแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ใน 1 ปี”


พ.ต.อ.ทวี ได้แสดงความห่วงใยว่า ปัญหานี้ต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการทางปกครอง และสร้างมาตรการทางสังคมร่วมกันเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดอันตรายต่อชุมชนและสังคม
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูทักษะทางสังคม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีการฝึกทักษะทางอาชีพ อาทิ การทำขนมและเครื่องดื่ม การบริการร้านตัดผม และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า ตุ๊กตาผ้า พวงกุญแจผ้า ฯลฯ
จากนัั้นในช่วงบ่าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดการประชุม พบปะแกนนำอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในช่วงค่ำ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น