ขอนแก่น จัดงานสร้างคน คนสร้างงาน @ ม.ภาคฯ ขอนแก่น”

ขอนแก่น จัดงานสร้างคน คนสร้างงาน @ ม.ภาคฯ ขอนแก่น”

จัดโดย กรมการจัดหางาน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นแหล่งพบปะ ของผู้จ้างงาน และผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในสาขาต่างๆ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งมีบริษัท และห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมเสนอตำแหน่งงาน และมีการอบรม สาธิตการประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ให้กับผู้สนใจ กระตุ้นการจ้างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เปิดงาน “งานสร้างคน คนสร้างงาน @ ม.ภาคฯ ขอนแก่น” โดยมีน.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ,นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร ม.ภาคตะวันอิกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ


ในการนี้ พ.อ. โรมรัน สารสมัคร หัวหน้ากองกิจการพลเรือน นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 23 โดยสัสดีอำเภอเมืองขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ กรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ และการสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2567 ในกิจกรรม งานสร้างคน คนสร้างงาน @ม.ภาคขอนแก่น จัดโดย กรมการจัดหางาน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นแหล่งพบปะ ของผู้จ้างงาน และผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในสาขาต่างๆ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งมีบริษัท และห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมเสนอตำแหน่งงาน และมีการอบรม สาธิตการประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ให้กับผู้สนใจ กระตุ้นการจ้างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 23 ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการเข้าร่วมกิจกรรม ค้นหาอาชีพที่ชอบและงานที่เหมาะสมสำหรับตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการและยังสามารถนำทักษะอาชีพอิสระต่างๆมาปรับใช้เพื่อหารายได้เสริมอีกด้วย
ด้านนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายผลักให้ “แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำและมีหลักประกันทางสังคมที่ดี” ซึ่งต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนมีงาน มีรายได้ เกิดการจ้างงานอย่างทั่วถึง รู้จักตนเอง รู้ความถนัด และรู้ถึงโลกอาชีพและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะได้ตลอดเวลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีกำหนดจัดงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ” ขึ้นใน 9 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศไทย โดยเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ “งานสร้างคน คนสร้างงาน @ ม.ภาคฯ ขอนแก่น” และและจะทยอยจัดงานในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต บุรีรัมย์ ระยอง พระนครศรีอยุธยา ลำปาง และพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567
“ผมขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ทหารเตรียมปลดประจำการ คนหางาน ผู้ว่างงานและประชาชนทุกคนที่ต้องการมีงานทำ มีโอกาสได้พบปะกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ได้ทดลองฝึกอาชีพอิสระ และได้ค้นหาตัวเองผ่านการร่วมกิจกรรมที่กรมการจัดหางานเตรียมไว้รองรับ ซึ่งเชื่อว่าผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น