Mister D แบรนด์สินค้า สร้างรายได้กำลังพลและครอบครัวทหาร

Mister D แบรนด์สินค้า สร้างรายได้กำลังพลและครอบครัวทหาร

ทภ.2 จับมือ “มทร.อีสาน” สานฝันสร้างรายได้กำลังพลและครอบครัวผ่านแบรนด์ Mister D

“หนึ่งกองบัญชาการ หนึ่งสถาบันการศึกษา” พัฒนาคน พัฒนากองทัพ พัฒนาชาติ Mister D เป็นการมอบหมายจากแม่ทัพภาค 2 ให้ทางสถาบันชุณหะวัณฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาตราสินค้าและการทำตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ และการวางจำหน่ายในตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 จับมือ มทร.อีสาน สานฝันสร้างรายได้กำลังพลและครอบครัวผ่านแบรนด์ Mister D โดยสถาบันชุณหะวัณฯกองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ จับมือ มทร.อีสาน นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธรอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนาม MOU ตามแนวทาง “หนึ่งกองบัญชาการ หนึ่งสถาบันการศึกษา” พัฒนาคน พัฒนากองทัพ พัฒนาชาติ


โดย พลโทอดุลย์ ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพในการบรรยายพิเศษในงานมหกรรมวิชาการ RMUTI Expo 2023 InnoTech FOR ALL by RMUTI จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ที่ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โดยการบรรยายมีเนื้อหาครอบคลุมถึงภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปในโลกยุคปัจจุบัน การดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันของกองทัพ, พลังอำนาจของชาติ, หน้าที่ของความเป็นทหาร, การสร้างกำลังคนเพื่อสร้างชาติ และการร่วมมือระหว่างกองทัพกับสถาบันการศึกษา เพื่อกำลังพลของกองทัพและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน มีความเข้มแข็งมีวินัยและมีความรู้ทางด้านวิชาการ ก็จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพสู่สังคมและช่วยสร้างประเทศชาติได้ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างรายได้ โดยการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังพลและครอบครัว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าในชื่อ Mister D (มิสเตอร์ดี ที่มาจากโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองทัพ


โดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันซุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ว่า Mister D เป็นการมอบหมายจากท่านแม่ทัพภาค 2 ให้ทางสถาบันชุณหะวัณฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาตราสินค้าและการทำตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้แก่กำลังพลและครอบครัว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและการวางจำหน่ายในตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คาดหวังว่าจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MOU ของสองหน่วยงาน
อนึ่งในการจัดงาน RMUTI Expo 2023 InnoTech FOR ALL by RMUT นี้ได้รับการเปิดเผยจาก ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานว่า งานดังกล่าว เป็นการนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อจัดแสดงศักยภาพและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ดำเนินภารกิจตอบรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2) เพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการวิชาการ และผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ ให้เชื่อมประสานบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม
3) เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุน เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากทั่วประเทศ และ4) เพื่อเฉลิมฉลอง 18 ปี แห่งกรสถาปนามหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการนำเสนอศักยภาพและจัดแสดงผลงานภายใน ได้แก่ มหกรรมวิชาการ เสวนาวิชาการ มหกรรมแนะแนวการศึกษา และวิชาชีพการแสดงศิลปวัฒนธรรม และแข่งขันทักษะ และมหกรรมดนตรีและอาหาร ศิลปินชั้นนำระดับประเทศ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น