“ขอนแก่น” บูรณาการ ตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้า ต้อนรับปีใหม่

“ขอนแก่น” บูรณาการ ตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้า ต้อนรับปีใหม่

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้าของผู้ประกอบการ ตามแผนการกระจายอำนาจการคุ้มครองผู้บริโภคระดับท้องถิ่น (คณะอนุฯ ประจำเทศบาล) ประกอบกับแผนการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น เชิงรุก 4 มุมเมือง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการติดฉลากและป้ายแสดงราคาสินค้าของผู้ประกอบการ


ตามแผนการกระจายอำนาจการคุ้มครองผู้บริโภคระดับท้องถิ่น (คณะอนุฯ ประจำเทศบาล) ประกอบกับแผนการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น เชิงรุก 4 มุมเมือง (ท้องถิ่น) เพื่อเป็นการป้องปราม และเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ประเภท โดยผลการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำตาลทราย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ จำนวน 4 ราย ดังนี้1. ร้านเคี้ยง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาศรีจันทร์ 2. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus สาขาประตูน้ำขอนแก่น) 3. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)(Makro สาขาขอนแก่น) 4. ห้างสรรพสินค้า Big C Supercenter สาขาขอนแก่น
(2) การจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 7 ราย ได้แก่1. ร้านขอนแก่นไทยแลนด์ 2. ห้างสรรพสินค้า Home Pro สาขาขอนแก่น3. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus สาขาประตูน้ำขอนแก่น 4. ร้าน Power Buy สาขาBaan and Beyond ขอนแก่น 5. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)(Makro สาขาขอนแก่น)6. ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาขอนแก่น 7. ห้างสรรพสินค้า Baan and Beyond สาขาขอนแก่น
(3) การจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าปีใหม่ จำนวน 4 ร้าน ได้แก่1. ร้านเคี้ยง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาศรีจันทร์2. บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Lotus สาขาประตูน้ำ) 3. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)(Makro สาขาขอนแก่น) 4. ห้างสรรพสินค้า Big C Supercenter สาขาขอนแก่น


โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 10 เรื่องให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ากระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำตาลทรายช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า การจำหน่ายน้ำตาลทรายรูปแบบค้าปลีก ผู้ประกอบธุรกิจได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าโดยชัดเจนพร้อมทั้งไม่มีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ในส่วนของการจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า มีการ ระบุข้อแนะนำการใช้งานและคำเตือน “ อันตรายถึงชีวิต ถ้าติดตั้งสายดิน“ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปิดฉลากจากโรงงาน ในการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดกระเช้าของขวัญ ผู้ประกอบธุรกิจมีการแสดงรายการสินค้า โดยระบุ ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้า ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน ทุกรายการ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น