Kick Off ไถกลบตอซัง ทั่วประเทศ รณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซัง ฟางข้าว ดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM 2.5

Kick Off ไถกลบตอซัง ทั่วประเทศ รณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซัง ฟางข้าว ดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM 2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่ 23 ธค 2566 ที่ผ่านมา ที่แปลงสาธิตนางสาวเจริญ  วงษ์คำคูณ บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมฯนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อชังพืชแล้วปรับเปลี่ยนมาไถกลบแทน โดยการไถกลบตอซังพืช เป็นวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ทำได้ง่าย เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง การไถกลบหลังการเก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุลงดิน ช่วยให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตก็จะเพิ่มสูงขึ้น ที่สำคัญคือช่วยลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

สำหรับกิจกรรมไถกลบตอซัง ดำเนินการพร้อมกัน 55 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้คัดเลือกพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผา (Hot Spot) มีศูนย์กลางการจัดงาน ณ บ้านแม่กุ้งบก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบ Zoom Meeting ทาง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ได้รับชม และจัดกิจกรรมฯ เช่นกัน โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” ปีงบประมาณ 2567”

ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดงาน ณ แปลงสาธิตนางสาวเจริญ วงษ์คำคูณ บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซัง ฟางข้าว ช่วยให้ดินดีคงความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรียวัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หมอกควัน และลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นปัจจุบัน อีกด้วย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น