ชาวบ้านโนนศิลา โชคดี รับปีใหม่ได้รถยนต์ จากสลากกาชาดงานเทศกาลไหมขอนแก่นป ปี 66

ชาวบ้านโนนศิลา โชคดี รับปีใหม่ได้รถยนต์ จากสลากกาชาดงานเทศกาลไหมขอนแก่นป ปี 66

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯขอนแก่น ประจำปี 2566


โดยผู้ที่ได้รับ รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,019,000 บาท ได้แก่ นางปราณี สีตาล ผู้โชคดีจากอำเภอโนนศิลา
รางวัลที่ 2 รถกระบะ ISUZU SPACECAB 1.9 S Da จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 635,000 บาท ได้แก่ นางสาวสุภาพร จันทจร ผู้โชคดีจากอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 131,100 บาท ได้แก่ นายสุนทร แนวเงินดี ผู้โชคดีจาก อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น , นางสาวจินตนา บุดดีจีน ผู้โชคดีจาก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น , นางรินทร์ธนัน ภูพาที อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น