“จ.ขอนแก่น” คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

“จ.ขอนแก่น” คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

จังหวัดขอนแก่น คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2567 เน้นย้ำ ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมเปิดด่านชุมชนดูแลคนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่บริเวณสามแยกไฟแดงตำบลท่าพระ โดยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดช่วงรณรงค์ 7 วันอันตราย


ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเคร่งครัด ภายใต้ชื่อ “การรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงมาตรการข้อห้ามข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น นำนโยบายจากส่วนกลางและของจังหวัด มาบังคับใช้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามมาตรการ 10 รสขม. โดยเน้นย้ำ “ดื่มไม่ขับ” ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการนำด่านครอบครัว/ด่านชุมชน มาบังคับใช้ เช่น ในกรณีที่มี คนในหมู่บ้านดื่มสุรา ตามอาคารบ้านเรือน หรือตามที่สาธารณะต่างๆ ให้ด่านชุมชน ด่านครอบครัว เข้าไปตักเตือน ห้ามขับขี่ยวดยานพาหนะ ออกสู่พื้นที่สาธารณะ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการวางมาตรการด้านการรักษาพยาบาล ให้มีการจัดเตรียมรถพยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เตรียมรถเคลื่อนที่เร็ว รถกู้ชีพ 1669 ให้พร้อมตลอดเวลา เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ ได้อย่างทันท่วงที และ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สำหรับในพื้นที่อำเภอเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น ชุมแพ หนองเรือ น้ำพอง บ้านไผ่ และบ้านแฮด ได้เน้นย้ำ นายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในการเฝ้าระวังพื้นที่ ให้มีการนำมาตรการ ทั้งจากส่วนกลางและของจังหวัดมาบังคับใช้ อย่าง เข้มงวด
ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตราพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลความปลอดภัยประชาชน ให้สัญจรเดินทางอย่างปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น