“จิตอาสาพระราชทาน จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

“จิตอาสาพระราชทาน จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567 ในการนี้พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์

รอง.ผอ.รมน.จ.ขอนแก่นได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน.กลุ่มงาน กมช. รมน.จ.ขอนแก่น พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสาภาคประชาชนตำบลพระลับ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน. ร่วมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง


นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น) กล่าวว่าที่ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ของประชาชนในชุมชน และผู้เข้าศึกษาดูงาน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจ้าฟ้าหญิงของปวงชนชาวไทย ผู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสานรักษาผ้าไทยอันเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น