นายกฯ เชิญชวนชาวพุทธทำดีปฏิบัติชอบในวันพระใหญ่ แนะใช้โอกาสสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและภาพลักษณ์ที่ดีของศาสนา

นายกฯ เชิญชวนชาวพุทธทำดีปฏิบัติชอบในวันพระใหญ่ แนะใช้โอกาสสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและภาพลักษณ์ที่ดีของศาสนา คาดบรรยากาศหยุดยาวคึกคักเงินสะพัดสูงสุดรอบ 6 ปี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และฟื้นฟูประเพณีปฏิบัติอันงดงามของคนไทยด้วยการพาครอบครัวและลูกหลานเข้าวัด เพื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง พร้อมกับใช้ช่วงเวลาดังกล่าวพูดคุยถึงเรื่องราวรอบตัว เช่น ปัญหาสังคมหรือชุมชน และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

“นายกฯ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดด้วยว่า เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะการทุจริตเป็นเรื่องของบุคคลและเป็นเพียงส่วนน้อยของคนหมู่มากที่คิดดีทำดี อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการผ่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เร่งตรวจสอบ สร้างความกระจ่างแก่สังคม โดยหากพบว่ามีการทุจริตจริง และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคม”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า สุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่ต่าง ๆ ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ โดยผู้ใช้รถใช้ถนนควรถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีน้ำใจให้แก่กัน พร้อมทั้งได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่”

สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้ ภาคเอกชนประเมินว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยจะมีเงินสะพัดถึงกว่า 6,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือว่าสูงสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากประชาชนคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ประกอบกับเป็นวันหยุดยาวทำให้ผู้คนออกไปท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะการทำบุญ ซื้อของบริจาค พาคนในครอบครัวไปรับประทานอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

“นายกฯ อยากเห็นคนไทยมีความสุข และร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน โดยขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด มีความรักและสามัคคี และคำนึงถึงเป้าหมายที่สำคัญของบ้านเมือง”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น