“จ.ขอนแก่น”จัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันยุทธหัตถี”

“จ.ขอนแก่น”จัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันยุทธหัตถี”

จ.ขอนแก่น ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันยุทธหัตถี” (18 ม.ค.67) กิจกรรม”บำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์”


วันนี้ (12 ม.ค.67) เวลา 09.30 น. ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่นผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น รองผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันยุทธหัตถี” ประจำปี พ.ศ.2567 (18 มกราคม 2567) กิจกรรม “บำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิฺ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณขอบสระน้ำ และเก็บวัชพืชในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์


ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นายก อบต.บัวใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวม 300 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น