น้องอิง” น.ส.วิชญาดา  ชาติธีรรัตน์ MTK 12 คว้ามงกุฎนางสาวไทยขอนแก่น ปี 67

งามหยังล้ำค่า “น้องอิง” น.ส.วิชญาดา  ชาติธีรรัตน์ MTK 12 เธอคือผู้ครองมงกุฎนางสาวไทยขอนแก่น ปี 67

การประกวดนางสาวไทยขอนแก่น THE QUEEN STAR SOFT POWER ค้นหาเพชรล้ำค่า ผ่านม่านความงามเมืองดอกคูณ อารยธรรมร่วมสมัยจังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้ได้ครอง มงกุฎนางสาวไทยขอนแก่นประจำปี 2567 คือนางสาววิชญาดา  ชาติธีรรัตน์ (น้องอิง) MTK 12 คว้ารางวัลเครื่องเพชร พร้อมเงินรางวัลกว่า 3 ล้านบาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาวสุภัตรา  พุทธวงศ์ (น้องภัตจิ) MTK 16 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาววรรณกร พรานสูงเนิน (น้องตอง) MTK 06 รองชนะเลิศอันดับ 3 คือนางสาวปริฉัตร  แข็งแรง (น้องขนมเนย) MTK 01 และรองชนะเลิศอันดับ 4 ซึ่งจะมีผู้ที่เข้ารอบจำนวน 3 คน คือ คนที่ 1.นางสาวณิชชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา (น้องนินา) MTK 18 ,คนที่ 2.นางสาวภัสสวลี  สีอร่ามรุ่งเรือง (น้องข้าวหอม)MTK14 และคนที่ 3 นางสาวรัญญ์พัชชา อินทรพานิช (น้องมายด์)MTK 09

 


เมื่อค่ำวันที่ 13 ม.ค. 2567 ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประกวดนางสาวไทยขอนแก่น ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,ว่าที่ ร.อ.พงเจตน์ พรกรุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นางสาวปิยธิดา  ทองแท่งไทย กรรมการบริหาร บริษัท หิมาลัย น้ำดื่ม และ หจก.เทพประทานพรทรัพย์รุ่งโรจน์ หรือกาแฟ เดอล่า  ,นางสาวภัสสรศศิร์  ศรีแพงมน ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทย และผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำองค์กรเศรษฐกิจ ,ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ และผู้เข้าร่วมประกวดร่วมงาน


นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนถือกุญแจแห่งประตูเมืองขอนแก่น
ด้วยพลัง ของ Soft Power จากความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บนเส้นทางความงาม ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มกราคมนี้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ของอำเภอสีชมพู ความงดงามที่ผ่านการเรียงร้อยถ่ายทอดด้วยความประณีต รังสรรค์ผ่านม่านความงาม ของ การประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567 ความสง่างามของแกรนแคนยอน ที่ภูผาม่าน ในสถานที่ Unseen Thailand ผสมผสานและพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสในความเป็นแกรนแคนย่อนของภูผาม่านที่เทพนครแกรนวิวภูผาม่าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายรองรับมิตีใหม่ของการท่องเที่ยว ผสมผสานระหว่างวิถีชุมชนการชู อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น ข้าวจี่ฟักทอง


เมืองขอนแก่น คือ เมืองที่พร้อม ในการเป็นทั้ง HUB MEDICAL การรองรับการให้บริการ
ด้าน สุขภาพความงาม อสังหาริมทรัพย์ที่ผสมผสาน สิ่งแวดล้อม และความสะดวกสบาย
การบริการด้านแอพพลิเคชั่นในการรับส่งผู้โดยสารหรือการจองโรงแรม ทุกอย่างได้ถูกถักทอไว้ในต้นแบบ ของกิจกรรม Soft Power นี้แล้ว บัดนี้ได้เวลาแล้วกระผมขอกล่าวเปิดงานหนึ่งในต้นแบบ
ของ Soft Power เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่ายๆขอเสียงปรบมืออย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการเปิดงานพร้อมการต้อนรับให้กับเวทีการประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567 THE QUEEN STAR SOFT POWER ค้นหาเพชรล้ำค่า ผ่านม่านความงามเมืองดอกคูน อารยธรรมร่วมสมัย จังหวัดขอนแก่น
ด้าน นางสาวปิยธิดา  ทองแท่งไทย กรรมการบริหาร บริษัท หิมาลัย น้ำดื่ม และ หจก.เทพประทานพรทรัพย์รุ่งโรจน์ หรือกาแฟ เดอล่า ผู้ให้การสนับสนุนหลัก กล่าวว่าภายใต้ Concept The Queen Star Soft Power ค้นหาเพชรล้ำค่ ผ่านม่านความงามเมืองดอกคูน อารธรรมร่วมสมัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผลักดันจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จัก โดยใช้กลยุทธการขับเคลื่อน คือ sot power ผ่านกิจกรรมดังนี้ วันที่ 9 มกราคม 2567 ทางกองประกวดได้นำผู้เข้าประกวดร่วมประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้ Concept เส้นทางการท่องเที่ยว วิถี สีชมพูร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเวทีกองประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567 มุ่งเน้น สร้างความโดดเด่น ส่งเสริมอำเภอสีชมพูให้เป็นที่รู้จักผ่านกิจกรรมเวทีการประกวดนางสาวไทย 2567 เข้ามาผสมผสาน เชื่อมต่อเส้นทางด้วยการ โยงไปถึงอำเภอภูผาม่านโดยเน้นกิจกรรมที่สอดรับกับธรรมชาติ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสง่างามของแกรนแคนย่อน จุดถ่ายภาพ สถานที่พักผ่อน ที่รองรับกิจกรรมครอบครัว มีพื้นที่ให้ จัดแคมปีปิ้ง ที่เทพนครแกรนวิวภูผาม่านและ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมลอยกระทงที่คลองเทพนครนภาราตรีดาว รวมถึงการชูด้านอาหารพื้นถิ่น ข้าวจี่ฟักทอง ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ช่วงเช้าของวันที่ 11 มกราคม 2567 ตักบาตรสะพานบุญ จากนั้นได้มุ่งหน้าเข้าสู่ เส้นทาง แห่งความศรัทธา เข้าสู่ พิธีตักบาตรดอกไม้ ที่วัดธาตุ ช่วงเวลา 17.00 น. เพื่อเป็นการสักการะ พระศรีสัตนาคนหุต (พระ-สี-
สัด-ตะ-นา-คะ-นะ-หุด)หรือ พระพุทธพระลับ และ พระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ มีพระนามว่า พระเจ้าองค์ใหญ่สมปรารถนา มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการให้พรความสำเร็จในหน้าที่การงาน ภายในบริเวณวัดรอบพระธาตุเจดีย์ โดยนัยยะของการตักบาตรดอกไม้เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความงดงาม สว่างไสว รุ่งเรือง ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2567 เข้าสู่พิธี สักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปเข้าสู่พิธีการเวียนเทียนด้วย ดอกเจริญรุ่ง หรือ ดอกคูน ที่หมายถึงความรุ่งเรือง ค้ำคูนเครือข่าย Soft Power ให้มีความแข็งแกร่ง และบอกถึงขอนแก่นยังมีแง่มุมเสน่ห์ด้านความเชื่อที่ไม่เคยหลับใหล ทั้งกลางวันและกลางคืน
นอกจากนี้ ทางกองประกวดยังมีแนวความคิด ในการนำกลยุทธ Soft Power เข้ามาขับเคลื่อน จังหวัดขอนแก่นในด้าน มิติทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและประกาศให้ได้ทราบว่า จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพ รองรับการให้บริการที่หลากหลาย ผ่าน เอกลักษณ์ ของจังหวัดขอนแก่น ในความเป็นเมืองแห่งอารยธรรมร่วมสมัย เมืองหน้าด่านปราการทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพความงาม อาหารและเทคโนโลยี ขึ้นมารองรับ การให้บริการที่ทันสมัย
เข้ากับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ได้อย่างผสมผสานลงตัว ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการวางทิศทาง เมืองขอนแก่นให้เป็น Khon Kaen Center Service Hub of Thailand โดยเริ่มจาก เวทีการประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567 เป็นเวทีของ Softe Ppower ตรงตามนโยบายและเป้าประสงค์ของทางผู้ว่าและจังหวัดได้ขึ้นแนวทางนี้ไว้ได้อย่างครบถ้วน
และในวันที่ 13 มกราคม เป็นวันที่ทางกองประกวดได้จัดให้เป็นวันประกวดรอบตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์และในวันที่ 13 มกราคม เป็นวันที่ทางกองประกวดได้จัดให้เป็นวันประกวดรอบตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการค้นหา ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567 เพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ดังกล่าว ภายใต้แนวความคิด THE QUEEN STAR SOFT POWER ค้นหาเพชรล้ำค่า ผ่านม่านความงามเมืองดอกคูน จังหวัดขอนแก่น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น