“จ.ขอนแก่น”Kick Off! เปิดตลาดนัดแก้หนี้

“จ.ขอนแก่น”Kick Off! เปิดตลาดนัดแก้หนี้

Kick Off “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบยังคงเผชิญปัญหาหนี้เรื้อรัง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ม.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือผ่อนปรนภาระหนี้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน
วันนี้ (14 ม.ค. 67) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมด้วย นายประจวบ รักแพทย์ ปจ.ขอนแก่น,พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ รอง ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น , พ.อ. สหะภาพ บุตรลา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สคช.ขอนแก่น ตร.ภ.จ.ขอนแก่น สนง.คลังจังหวัดขอนแก่น กษจ.ขอนแก่น สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สคบ.ประจำจังหวัดขอนแก่น สรจ.ขอนแก่น สจจ.ขอนแก่น ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ สำนักงาน ธ.ก.ส.จ.ขอนแก่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมประมาณ 300 คน
นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมประกอบในงานไปด้วย การเปิดกิจกรรม Kick Off การแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเปิดให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ โดย จ.ขอนแก่น จะดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง การโดยในวันที่ 14 มกราคมนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เตรียม Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ พร้อมกำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจ ในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ โดยให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเกลี่ยไกล่ และให้จัด “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่สองของเดือน ที่บริเวณที่ทำการกรมการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และย้ำขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ


พร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าลงเบียนแก้หนี้นอกระบบ อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือ ลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น