นักวิ่ง คึกคัก ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 ด้วยมาตรฐาน AIMS ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท 

นักวิ่ง คึกคัก ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 ด้วยมาตรฐาน AIMS ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท

14 ม.ค. 67.ที่บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งใน การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป (Over AIl) ของประเภทมาราธอนทั้งขายและหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ประเภทฮาล์ฟมาราธอนทั้งชายและหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และ

ประเภทมินิมาราธอนทั้งชายและหญิง จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท อีกยังมีถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 และอันดับ 3 ประเภททั่วไป ส่วนประเภทกลุ่มอายุจะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลใน 5 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษให้นักวิ่งชาวไทยอีก 324,000 บาท ที่ได้รับประเภททั่วไปทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิมาราธอนอีกด้วย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น