ครูขอนแก่น กว่า 2,500 คน ร่วมงานวันครูแห่งชาติ

ครูขอนแก่น กว่า 2,500 คน ร่วมงานวันครูแห่งชาติ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจนดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวสารของ นายกรัฐมนตรี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจนดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล, พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบโล่และเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น การจัดงานครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน


ทั้งนี้ การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมาก ที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีและอนุมัติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และงานวันครู พ.ศ. 2566 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 68 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานจากหลากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น
นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68พ.ศ.25627คณะครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน งานวันครู พ.ศ.2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 64
นายรัชพร กล่าวอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่างๆ.

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

 

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น