“นร.มัธยม ร.ร.เมทนีดล” เปิดโลกทัศน์ด้านวิชาการ เป็นนักธุรกิจได้อนาคตชัดเจน

“นร.มัธยม ร.ร.เมทนีดล” เปิดโลกทัศน์ด้านวิชาการ เป็นนักธุรกิจได้อนาคตชัดเจน

โรงเรียนเมทนีดล เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี พร้อมการท่องเที่ยวในโลกยุคใหม่ในโครงการ KKBS OPEN HOUSE”กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจำลอง เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกสิ่งที่ใช่วิชาที่ชอบ”
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการของ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเมทนีดล เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี พร้อมการท่องเที่ยวในโลกยุคใหม่ในโครงการ “ KKBS OPEN HOUSE”กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจำลอง เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกสิ่งที่ใช่วิชาที่ชอบ” โดยคุณครูต่างชาติ Mr.James Stuort Pendrigh (T.Jamie) ,Mr.Stephen Paul Trehar (T.Steve)คุณครูไทย นางสาวปิยะวดี เจริญศิริ (T.Khim) นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (T.Su)
สาธารณสุข นางสาวสุธิดา แก้วไสย์ (PH.Kat)

พร้อมทีมไดร์เวอร์มืออาชีพคนเก่งร่วมดูแล นักเรียนระดับชั้น มัธยมตลอดทริปการเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยความอนุเคราะห์ และดูแลจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มอบความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเมทนีดล เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี (International Business and Accountancy) ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเป็นนักธุรกิจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าทั้งนี้โรงเรียนเมทนีดลเน้นความเข้มข้นด้านวิชาการ ด้วยหลักสูตร Oxford International Curriculum พร้อมต่อยอดการเรียนรวบรัดระดับโลกด้วยระบบ IGCSE Oxford International AQA Approved Center ของโรงเรียนเมทนีดล ที่พร้อมส่งเสริมนักเรียนทุกด้าน อาทิ วิชา Business Study Biology เป็นต้น โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น เปิดเรียนในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา1-6 และพร้อมเปิดกว้างความรู้ทักษะใหม่ๆให้กับนักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง


“เลือกอนาคตที่มีคุณภาพให้คุณลูกคุณหลาน เลือกโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น นักเรียนเมทนีดลสามภาษา เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถมและมัธยมการศึกษาพร้อมการดูเเลหัวใจผู้ปกครองด้วยหัวใจของทีมเมทนีดล ที่มีมาตรฐานที่สุด!พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนสมาชิกใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับทุกวันผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการเงิน หรือโทร 0877708777มือถือโรงเรียนเมทนีดลเว็ปไซต์โรงเรียน www.mataneedol.ac.th /www.mataneedol.com WorldClassStandardSchool
,ProfessionalTeachers MataneedolSchool โรงเรียนเมทนีดลเเห่งเดียวไม่มีสาขาโรงเรียนระดับสากล WorldClassStandardSchool SoftskillsOxfordAQAInternationalOrataiSantimataneedol”ดร.อรทัย กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น