solf power เมืองขอนแก่น เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ขอนแก่น

solf power เมืองขอนแก่น เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ขอนแก่น

จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อน Soft Power จัดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ “ยลวิถีถิ่น กินไก่ย่างเขาสวนกวาง”อาหารประจำถิ่นที่มีชื่อเสียงของอำเภอและจังหวัดขอนแก่น


เมื่อเวลา 18.00 น. วัน19 ม.ค.67 ที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 “ยลวิถีถิ่น กินไก่ย่างเขาสวนกวาง” โดยมี นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 4 ,นางมุกดา พงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายชรัญญา หยองเอ่นหน.สนจ.ขอนแก่น ,นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,พ.ต. อ.พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย ผกก.สภ.เขาสวนกวาง , หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี


นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานงานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ตามวิถีชาวอีสาน ประชาสัมพันธ์ไก่ย่างเขาสวนกวาง อาหารประจำถิ่นที่มีชื่อเสียงของอำเภอและจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็นการขับเคลื่อน Soft power ของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้พัฒนาทั้งรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้คน .เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น