ร่วมงานคึกคัก งานครบรอบ 1 ปีชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น

ร่วมงานคึกคัก งานครบรอบ 1 ปีชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ มีอาชีพ มีรายได้ตามอัตภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นคลังสมองในด้านศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีด้วยชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 696 คน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2667 ที่ ห้องมงกุฎเพชรแกรนด์บอลลูม โรงแรมโฆษะขอนแก่น หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ พระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ปี ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น , พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุเมืองนครราชสีมา , ดร.อรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ,นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทย (ขอนแก่น) และ ผู้เข้ารับเกียรติบัตรร่วมงาน


หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ พระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ กล่าวว่า ที่ได้เดินทางมาวันนี้เพื่อจะได้มาดูผลงานของลูกหลานเรา ซึ่งตอนที่เปิดชมรม ตนเองก็ได้มาเป็นประธานเปิดให้ตอนนั้นยังมีสมาชิกแค่ร้อยกว่าคน และตอนนี้มีสมาชิก 696 คน ยินดีและมีความภูมิใจ ที่ได้ทำตรงนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข
“ส่วนความคาดหวังคืออยากให้ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ดีกินดี เพราะผู้สูงอายุไม่มีอะไรมากมาย แค่อยากจะมีกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเพื่อพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน ดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆ และในวันนี้ก็ยินดีมากที่เห็น ผู้คนมากมายขนาดนี้ ก็อยากเชิญชวนบุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกผู้สูงอายุก็มีความยินดีมาก”หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน กล่าว


รศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น กล่าวว่า คณะกรรมการและสมาชิกชมรม รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านหม่อมพ่อ กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 1 ปี ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่นในวันนี้ ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น ได้ก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ มีอาชีพ มีรายได้ตามอัตภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นคลังสมองในด้านศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีด้วยชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 696 คน และนับแต่ก่อตั้งชมรมมา ชมรมฯได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งด้านสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ชัย โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคิรี โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ รวม 30 ครั้ง


นอกจากนี้ ยังสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบุญกฐิน งานบุญผะเหวด ในเขตตำบล อำเภอ ดังกล่าว รวม 20 ครั้งด้วยในส่วนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในเขตอำเภอดังกล่าว ชมรมฯ ก็ได้ออกดูแลและมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้ป่วยรวม 21 ราย ขณะเดียวกันในส่วนสมาชิกชมรมที่เสียชีวิต ชมรมฯ ก็ได้
มอบเงินช่วยค่าทำศพให้ทายาท รายละ 2,000-บาท รวม 7 ราย พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้ทุกรายด้วยจากวัตถุประสงค์และกิจกรรมของชมรมฯ ดังกล่าวมา บัดนี้ ชมรมฯ ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี จึงได้จัดงานวันครบรอบ1 ปีขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้พบปะรู้จักกันและสังคมได้รับรู้กิจกรรมของชมรมฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโดยส่วนรวม
ส่วนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่นค่าสมัครแรกเข้า 50 บาทตลอดชีพ รับตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือติดต่อมาที่รศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 084-6854034 โทรมาในวันเวลาราชการ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น