“บุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ” ขับเคลื้อน solf power บ้านฝาง ขอนแก่น

“บุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ” ขับเคลื้อน solf power บ้านฝาง ขอนแก่น

20 ม.ค.67 เวลา 18.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี “บุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ” และงานกาชาดอำเภอบ้านฝาง” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ บริเวณนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น


โดยมี นายกานต์ ทองเสน นายอำเภอบ้านฝาง นายกิจจา หมอกเจริญ นายอำเภอแวงใหญ่ นางปรียานุช ศรีภักดี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง ผกก.สภ.บ้านฝาง หน.ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี


การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ พร้อมกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว หนองบัว อ.บ้านฝาง ซึ่งมีจุดเด่นที่มีรสชาติหวาน หอม กรอบ อร่อย ไม่เป็นเสี้ยนติดฟัน ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดังกล่าวเป็น Soft Power ที่สร้างคุณค่าและแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น