จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน”ตีเส้นปรับปรุงทางม้าลาย “

จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน”ตีเส้นปรับปรุงทางม้าลาย “

จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 ตามนโยบายรัฐบาล ปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน พร้อมกันทั่วประเทศ และร่วมกันทาสีทางม้าลายบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
เมื่อ08.00น.วันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประกอบด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ไพคำนามผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น,พ.ต.ท.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รอง ผกก.จร.ฯ ผู้แทนหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, คปภ.ขอนแก่น และคณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทาสีตีเส้นปรับปรุงทางม้าลายหน้าโรงเรียน จำนวน 3 ทางข้าม ฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการนี้ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน และประชาชนผู้ใช้ทาง เข้าร่วมกิจกรรม
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าทั้งนี้ คณะรัฐบาลได้มีมติให้ วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อบูรณาการร่วมกันปลูกจิตสำนึก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนตระหนักและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแก่ตนเองและผู้อื่น
ด้าน นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ทำงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เล็งเห็นความปลอดภัย ของลูกๆนักเรียนที่ใช้รถใช้ถนนและ เดินข้ามทางม้าลาย เพราะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก


เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ได้เลยเห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณท่านมากที่เล็งเห็นความสำคัญ ที่ท่านได้มาดูสภาพที่อนุบาลขอนแก่น ว่าทำอย่างไรลูกนักเรียนถึงจะมีความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ปกครองมาส่งแล้วลูกๆเดินข้ามถนนมาเอง บางครั้งมาเช้า และบางครั้งก็มาช่วงรถติด จราจรติดขัด เพราะถนนระหว่างโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเชื่อมระหว่างศูนย์ราชการ ยาวไปจนถึง ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน และร.ร.กัลยาณวัตร อีกเส้นเป็นเส้นหลักที่จะเดินทางไป จ.กาฬสินธุ์ และยิงยาวไปจนถึงทางไป อ.ชุมแพ
ซึ่งตรงนั้นละที่เป็นที่คนใช้ถนนเยอะ เลยช่วงเช้าเป็นช่วง และช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจะเป็นช่วงจราจรติดคัด เป็น 2 ช่วงที่คนใช้รถใช้ถนนเยอะ เพราะผู้ปกครองมารับมาส่ง นักเรียนเยอะ จึงทำให้จราจรติดขัด ซึ่งผู้ปกครองก็เข้าใจ ต้องเอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพราะลูกๆเราเลิกเรียนพร้อมกัน มารับพร้อมกัน จะทำอย่างไรในการขับเคลื่อนของการเดินทาง ที่จะมารับลูกๆเรามีความสะดวกในการเดินทาง ที่สัญจรไปมา เพื่อให้เกิดการคล่องตัวของการจราจร และในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก


ทาง ปภ.จึงได้มาประชาสัมพันธ์ในการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกทุกอย่าง พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนโยบายการใช้รถใช้ถนน ให้กับคณะครูและนักเรียน และในครั้งต่อไปไม่ว่าตรวจงานไหนจะเข้ามาดูแล สิ่งสำคัญที่สุด อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆเด็กนักเรียนดูแลตนเอง สำคัญยิ่งดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองนั้นให้ได้ก่อน ก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่น ก่อนที่จะให้คนอื่นมาดูแลเรา เราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน ในการแบ่งเบาภาระและในการช่วยเหลือสังคม เป็นจิตอาสาเพิ่มความมีวินัยในตนเอง เพิ่มความรอบครอบ เพิ่มความระมัดระวังในตนเอง ข้ามถนนให้ระวังรถ ความปลอดภัยก็จะนำมาสู่ลูกๆของพวกเราทุกคน ผู้ปกครองก็จะเกิดความมั่นใจ
ในส่วนของคุณครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนั้นจะมาโรงเรียน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อมาดูแลทุกประตู เราเปิดประตูทั้ง 4 ประตู ช่วงเช้านั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ส่วนช่วงเย็นนั้นเปิดเป็นเวลา 15:30 น เพื่อมารับลูกๆให้ตรงเวลา ไม่ต้องมาจอดรอรับนาน ติดเครื่องเปลืองน้ำมัน และทำให้จราจรติดขัดและอีกอย่างสิ้นเปลืองน้ำมันรถของท่านด้วย และทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นก็ได้ประสานกับผู้ปกครอง แต่ละช่วงชั้นว่าเวลาเลิกเรียนเวลาไหน
ซึ่งผู้ปกครองก็ได้ประสานกับคุณครูประจำชั้นทางไลน์ ทางกลุ่มไลน์ของครูประจำชั้น หัวหน้าสายชั้น เพื่อจะได้มารับให้ตรงเวลา เพื่อเป็นการลดการจราจรติดขัดอีกแบบนึงในช่วงเย็น และเสร็จแล้วหลังจากเลยเวลากำหนด ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นก็จะปิดประตูเพื่อให้ออกประตูเดียว เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงเรียน หลังเลิกเรียน ก็จะมีลูกๆบางคนที่มานั่งรอผู้ปกครองมารับ บางทีผู้ปกครองอาจจะติดธุระอยู่ ก็จะฝากกับคุณครูที่โรงเรียน จึงมีนโยบายให้ออกประตู 2 แค่ประตูเดียว เพราะประตู 2 มี รปภ.และคุณครู ดูแลอยู่ตลอดเวลา และผู้ปกครองก็สามารถมารับลูกๆที่ประตู 2 ได้ หลังเลิกเรียนไปแล้ว หรือในช่วงเวลาที่ให้ลูกๆรอผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราให้ความร่วมมือกัน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น