เปิดแล้ว สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ขอนแก่น

เปิดแล้ว สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ขอนแก่น

 

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ทีร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอาคารพาณิชย์ตลาดจอมพล นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวปิติกาญจน์. สิทธิเดช. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานบทบาทภารกิจของสำนักงาน กสม ภาคอีสาน โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรเอกชน ตัวแทนชุมชน ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี

จากนั้นมีการจัดเวทีเสวนา. ความคาดหวังของคนอีสาน ต่อบทบาทของ กาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็นคือ มุมมองต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอีสานและประเด็นที่มีความท้าทายในปัจจุบัน และความคาดหวังของหน่วยงาน ในด้านการทำงานร่วมกับ กมส.ซึ่งการเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาการ กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น