จ.ขอนแก่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่”วันเต๊ด” วันตรุษของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

จ.ขอนแก่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่”วันเต๊ด” วันตรุษของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

โอกาสสำคัญในรอบปีที่ได้มาเจอหน้ากันในวันเต๊ด หรือ ตรุษ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามร่วมฉลอง และรำลึกถึงบรรพบุรุษ นอกจากไหว้บรรพชน ยังมีอาหารและการแสดงทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงที่มาของตัวเอง
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 3 ก.พ. 2567 ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น  นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจัหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่วันเต๊ด หรือ ตรุษ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประจำปี 2567 ของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย โดยมี ท่านชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประจำจังหวัดขอนแก่น  ,นางหลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น  ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น  นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พี่น้องชาวเวียดนาม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น กล่าวอวยพรว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ตรุษเวียดนาม ประจำปี 2567 ของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ในวันนี้ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันตลอดมา และนับวันจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด มีไมตรีจิต และความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังเช่น การเสด็จ พระราชดำเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของพระราชวงศ์ การเยี่ยมเยือนระดับผู้นำของประเทศทั้งสองเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี การติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนของภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม


และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น นี้ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่ยืนยันในมิตรภาพ ของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี จังหวัดขอนแก่น ยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาของเราทั้งสอง ทั้งขอให้คำมั่นสัญญาว่า พี่น้องประชาชนชาวเวียดนามทุกท่านที่มาเยือน และพำนักอยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น นี้จะได้รับการต้อนรับการดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนญาติมิตรจากประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี
ด้าน ท่านชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามสถานกงสุลเวียดนาม ขอแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการในจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และกงสุลใหญ่ประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่วหผู้ชนตำวจจังยฮณแก่น ท่านนายกสมาคม และชุมชนชาวเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ซวนเกวเฮือง หรือ ฤดูใบไม้ผลิแห่งแผ่นดินมาตุภูมิ 2567 ซึ่งจัดโดยสถาน
กงสุลใหญ่เวียดนาม ในโอกาสนี้ขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ประสบแต่ความสุข และความสำเร็จในปีมะโรงที่กำลังจะมาถึง
ในปี 2566 โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนและปัญหาอุปสรรคนานับประการ ปัญหาภัยพิบัติที่รุนแรง ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อุบัตขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละประเทศ
ท่ามกลางบริบทที่กล่าวถึงข้างต้น ชาวเวียดนามได้ร่วมแรงร่วมใจภายใต้การนำของพรรคฯ และรัฐบาลเพื่อบูรณาการพลวัตรภายในชาติ ผสานกับความร่วมมือระดับสากลเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค แสวงหาโอกาสจนประสบความสำเร็จในภารกิจ สำคัญหลายประการ เศรษฐกิจมหภาคมีความมั่นคง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่อง การเมืองและสังคมมีเสถียรภาพ เวียดนามยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความมั่นคงของชาติ ภาพลักษณ์และสถานะของประเทศได้รับการยกระดับ ในปี 2566 ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เวียดนามได้ให้การต้อนรับคณะผู้นำระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 28 คณะที่เดินทางมาเยือนเวียดนาม อย่างเป็นทางการ


โดยเฉพาะการเยือนของประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ การเยือนของเลขาธิการใหญ่ และประธานาธิบดี สีจิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การเยือนของท่านสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะกงสุลใหญ่ๆ มีความยินดีที่จะรายงานถึงความสำเร็จในฐานะหน่วยงานตัวแทนทางการทูต โดยสรุปดังนี้ ความสำเร็จในการจัดการต้อนรับคณะผู้นำระดับสูงของเวียดนามนำโดยประธานสภาแห่งชาติท่าน Vuong Dinh Hue, ให้การต้อน
รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามท่าน Le Thi Thu Hang, คณะรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานัง, คณะรองประธานกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างจิ, คณะรองประธานคณะกรรมการประกว่างบิ่ง ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดกวางจิ และจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมชื่อมโยงการค้า 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนของเวียดนามกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงาน และข้อมูลข่าวสารระหว่างจังหวัดกว่างบิ่ง และจังหวัดสกลนคร การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการสถาปนาความร่วมมือในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนาม – ไทย ณ จังหวัดนครพนม ประสานงานกับภาครัฐในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเสาเดียวจังหวัดขอนแก่น การสร้างซุ้มประตู ถนนเวียดนาม ณ จังหวัดนครพนม การเปิดย่านเวียดนามทาวน์ ณ จังหวัดอุดรธานี การเปิดซุ้มประตูเวียดนามอนุสรณ์ ณ จังหวัดหนองคาย การเปิดศูนย์เวียดนามศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การผลักดันการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ผลสัมฤทธิ์ข้างตันเกิดจากการสนับสนุนแลการมีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทั้งทางด้านสติปัญญา ทรัพย์สิน และจิตวิญญาณ มีความซาบซึ้งในบทบาทและคุณูปการของชาวเวียดนามในต่างประเทศที่มีต่อแผ่นดินมาตุภูมิอยู่เสมอ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าชาวเวียดนามในต่างแดนได้มีส่วนร่วมในการรักษาเอกลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย ในนามผู้แทนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีต่อแผ่นดินมาตุภูมิและหน่วยงานตัวแทนทางการทูต
ในปี 2567 สถานกงสุล ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและสถานกงสุลฯ จะร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศ รวมถึง


ชาวเวียดนามและชาวไทย นโยบายอันเป็นเอกภาพของพรรคและรัฐเวียดนามคือ การระลึกว่า ชุมชนชาวเวียดนามในต่างประเทศเป็นภาคส่วน สำคัญและทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนชาติพันธุ์เวียดนาม เน้นย้ำเสมอว่า จิตวิญญาณแห่งความรักชาติ การคำนึงถึงรากเหง้า และความภาคภูมิใจในตัวตนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและศักยภาพของชาวเวียดนามโพ้นทะเลนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก สถานกงสุลฯพร้อมที่จะร่วมทางและสนับสนุนให้ชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าสามัคคี การประกอบธุรกิจมีความมั่นคง ชีวิตความเป็นอยู่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความระลึกถึงแผ่นดินบ้านเกิด
ตนเชื่อมั่นว่า ด้วยความภาคภูมิใจในสถานะและความมั่นคงของประเทศที่นับวันจะยกระดับยิ่งขึ้น ด้วยความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการสรรสร้างแผ่นดินมาตุภูมิ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจะยังคงมีส่วนสนับสนุนทั้งทางด้านสติปัญญา มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยและเวียดนามให้มีความมั่งคั่งและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นำพาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเวียดนาม-ไทยเข้าสู่ก้าวใหม่ที่มีประสิทธิภาพรอบด้าน
“ข้าพเจ้าขอแสดงความชาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทยที่ได้สนับสนุน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้งดงามดังเช่นปัจจุบัน เนื่องในวารดิถีปีใหม่ ปีมะโรง 2567 กระผมขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมราชินี ขออวยพรให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเวียดนามและไทยมีความก้าวหน้าสืบไป
ขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง”ท่านชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าว.

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น