“รพ.ขอนแก่น”เปิดตู้เติมรักปันสุข อำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ป่วย พร้อมเล็งเปิดศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศ

“รพ.ขอนแก่น”เปิดตู้เติมรักปันสุข อำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ป่วย พร้อมเล็งเปิดศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศ

(คลิป)นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

กล่าวถึงการจัดงานMaxillofacial Surgery Cocktails 2024”

<คลิป>นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

กล่าวถึงโรงพยาบาลขอนแก่น จัดตู้ปันสุข

<คลิป;>นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพที่ 8

 

รพ.ขอนแก่น จัดแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024” เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับทันตแพทย์และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดตู้เติมรักปันสุข อำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ป่วย เล็งเปิดศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศ มีห้องแล็บใหญ่ ให้บริการเจาะเลือด และตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี (ส่วนหลัง) ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 1, ทันตแพทย์หญิงวรลักษณ์ สรุจิกำจรวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ,ทันตแพทย์สุวิทย์ สิงห์ศร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ,ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และทันตแพทย์ศิริชัย ฉายมุกดา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024” เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับทันตแพทย์และผู้ที่สนใจ
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ในงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของแผนกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น “Maxillofacial Surgery Cocktails 2024” ในครั้งนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดี ว่าโรคที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รอยโรคทางพยาธิวิทยาบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก รวมไปถึงการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า กลุ่มโรคดังกล่าวหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต และยังทำให้เกิดความพิการต่อบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ การรักษาความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาโรคบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้านั้น ต้องมีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ได้แก่ การบูรณะกระดูกขากรรไกรด้วยการปลูกถ่ายกระดูกการเตรียมช่องปากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใส่ฟันปลอม รวมไปถึงการใส่รากฟันเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดอยู่และการบดเคี้ยว
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดตู้เติมรักปันสุข ของโรงพยาบาลขอนแก่น นั้นเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ป่วย เพราะบางทีญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าผู้ป่วยนานๆ ซื้อของมา เช่น กับข้าว น้ำมาอาจจะใช้กับญาติและตัวผู้ป่วยเอง เลยมีนโยบายอยากใช้สถานที่สักแห่ง ให้คนไข้สามารถเข้าถึงได้มารับสิ่งของ ที่ได้รับมาจากผู้ใจบุญ หลายๆท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งไม่ใช่ เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกๆท่านต้องร่วมด้วยช่วยกัน และอยากจะขอบคุณหลายๆท่าน ที่มาแบ่งปันความสุข บางท่าน อาจจะฉลองวันเกิด มาทำบุญเลี้ยงอาหาร เพื่อใช้บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เลี้ยงอาหารกล่องก็แล้วแต่ท่าน ตามความเหมาะสม ส่วนคนที่มารับอาหารจะขาดปัจจัยด้วยก็สุดแล้วแต่ท่าน ส่วนประชาชนท่านใดที่สนใจ จะร่วมบริจาค ข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม ก็ได้เช่นกัน


เพราะเราเล็งเห็นในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด ก็จะมีหลายๆท่านมาช่วยกัน ว่าบางทีคนไข้มารับบริการฉีดวัคซีน มาแล้วบางทีอาจลำบากไม่รู้จะไปหาข้าวทานที่ไหน บางทีก็มาบริจาคให้เจ้าหน้าที่เราเพื่อส่งต่อ ก็เลยเล็งเห็นว่าคนขอนแก่นเราเป็นคนใจบุญเยอะ ก็เลยหาช่องทางที่จะเผยแพร่บุญ ว่าเราจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร เลยคิดว่าจะพยายามทำในหลายๆจุด ถ้าเกิดตรงนี้ได้ก็คิดว่าเป็นการแบ่งปันความสุข เรียกเขาว่าเป็นการเติมรักวันสุข ส่วนท่านใดที่จะทำโรงทาน ก็มาติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตลอดเวลา
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่าเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 คาดว่าปีนี้ ก็จะได้สร้าง ตอนนี้เหลืออยู่ขั้นตอนเดียว คือธนารักษ์จังหวัด ได้ส่งไปขออนุญาตขออนุญาต ที่กรมธนารักษ์ พอเข้าใจได้ว่า ถ้ามีหนังสือออกมา เดี๋ยว ทางโรงพยาบาลขอนแก่น จะเร่ดำเนินการเลย พร้อมทั้งจะเร่งในการที่จะปรับรูปแบบ การดำเนินการ ซึ่งคิดว่าเป็นศูนย์แพทย์ที่อยู่ใจกลาง เมืองขอนแก่น และขนาด ประมาณ 1 ไร่ เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 ก็จะใกล้เคียงกัน โดยคาดว่ามันจะเจริญที่สุด ซึ่งจะพัฒนาตรงนี้ ให้แบ่งเบาภาระโรงพยาบาลขอนแก่น


ซึ่งศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 นี้เป็นจุดเริ่มต้น โดยที่เราวางไว้ เราอยากเห็นภาพการ แบ่งกระจายเอา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบางสาขา ซึ่งเคยมีในศูนย์แพทย์ทั้ง 7 แห่ง เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศ ยกตัวอย่างเช่น เป็นห้องแล็บใหญ่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น แห่งที่ 2 ห้องแลปตัวนี้ต่อไป ต่อไป การให้บริการเจาะเลือด เพราะที่โรงพยาบาลขอนแก่น บริการคนไข้ 3,900 คน และคนไข้ในประมาณ 1,200 คน เพราะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 1,200กว่าเตียง อีกทั้งได้รับการส่งต่อคนไข้จากอำเภอรอบข้าง ส่งต่อมายังจังหวัด จะทำให้บริการตรงนี้ดีขึ้น เพราะว่าเรามีสถานที่ ดังกล่าวไปลงอยู่บริเวณที่ดังกล่าว เป็นศูนย์เจาะเลือดและตรวจสุขภาพ โดยจะย้ายแหล่งตรวจสุขภาพมาไว้ที่แห่งนี้ และบริเวณดังกล่าวจะเป็นศูนย์แพทย์ด้วย เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆสะดวกตรงไหนก็ไปที่นั่น เพราะอยู่ใกล้ที่สุด เพราะ 4 หมื่นกว่าคนบางอำเภอก็ตั้งเป็นโรงพยาบาลแล้ว แต่ของเรามีตั้ง 4 แสนกว่าคน เพราะถ้าท่านเข้าถึงบริการ ได้อย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่า มันก็จะไม่หนัก ถ้าไม่หนักก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลได้รับการรักษาที่นี้เลย และบูรณาการด้านสิทธิประโยชน์ ใกล้ใจแบบว่าของเดิมใกล้บ้านใกล้ใจถือว่าเป็นของขวัญ.

 

 

 

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น