ครบรอบ 127 ปี นามพระราชทานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ครบรอบ 127 ปี นามพระราชทานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ความภาคภูมิใจ ของชาวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งปีนี้ นับว่าเป็นปีที่ 127 ในการครบรอบในวันสถาปนาโรงเรียน มีศิษย์เก่าที่จบไป รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากมาย


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามครบรอบ 127 ปี พร้อมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน (งานแนะแนว) มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การสอบแข่งขันงานอื่น ๆ โดยมีพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3, ดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,นายผดงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงขนบท กระทรวงคมนาคม ,นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ,นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายธวัชชัย หัตถะปนิตร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3สำนังานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ,นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น,พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ,พลตำรวจตรี คณิต ดวงหัสดี ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 4 ,พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปรม ,พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร ,นายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,ศิษย์เก่าทั้งภาครัฐและเอกชน,คุณครูอาวุโส ,คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันบริเวณประกอบพิธีทางศาสนา
ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งปีนี้ นับว่าเป็นปีที่ 127 ในการครบรอบในวันสถาปนาโรงเรียน ก็มีศิษย์เก่าที่จบไป รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากมาย ปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่ง ก็อยากจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ถึงความพัฒนาของขอนแก่นวิทยายน ในการที่เรามีศิษย์เก่าได้รับใช้ชาติบ้านเมือง ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือธุรกิจต่างๆ เลยได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการจัดกิจกรรมในการมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่นทั้งหมดในวันนี้


ด้านพลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจ ได้กลับมาในสถานที่ที่เคยศึกษาเล่าเรียน ในสมัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นี่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ก็นานมากราว 40 กว่าปี พี่ไม่ได้กลับมาที่นี่เลยและวันนี้ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและยินดี ที่ได้กลับมาสถานศึกษาแห่งนี้ สถานศึกษาแห่งนี้ก็เป็นสถานศึกษาที่มีความสำคัญ ที่ผลิตบุคลากรที่มีความสำคัญ ชื่นชมและดีใจ ที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และสถานศึกษาแห่งนี้คงจะอยู่คู่เมืองขอนแก่น เป็นสถานศึกษาที่มีความสำคัญตลอดไป


มาที่ นายธวัชชัย หัตถะปนิตร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า มีคนถามว่าจบการศึกษาจากที่ไหน ตนก็ตอบว่าจบจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นลูกชมพู ฟ้า เหลือง เหตุผลที่มาเรียนที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนี้ เนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทราบว่าเป็นโรงเรียนในระดับจังหวัดขอนแก่น และทางคณะครูก็ให้ความรู้ และสอนในวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเล่าเรียนหรือกีฬา และทางด้านวางตัวในสังคม ซึ่งมีความภาคภูมิใจเสมอที่เป็นขอนแก่นวิทยายน ก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทั่วไปว่า ถ้าท่านต้องการอยากให้ลูกหลาน มาเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลาย ก็ขอแนะนำเลยว่าเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเพราะทุกท่านจะไม่ผิดหวัง โรงเรียนนี้สร้างศิษย์เก่า มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน ในร่วม 100 ปีมาแล้ว จึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่าขอนแก่นวิทยายน


รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปี 2567 (1.) ศิษย์เก่าดีเด่น กระทรวง/รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ดร.จิราพร ศิริคำ ศิษย์เก่ารุ่น 86 รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศิษย์เก่ารุ่น 86 ,นายผดงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงขนบท กระทรวงคมนาคม ศิษย์เก่ารุ่น 86 ,นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ศิษย์เก่ารุ่น 95 ,นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่ารุ่น 85 (2.) ศิษย์เก่าดีเด่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ได้แก่ นายธวัชชัย หัตถะปนิตร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนังานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศิษย์เก่ารุ่น 86 ,นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น 111
(3.) ศิษย์เก่าดีเด่น ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ศิษย์เก่ารุ่น 85 ,พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ศิษย์เก่ารุ่น 92
(4.) ศิษย์เก่าดีเด่น ข้าราชการตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจตรี คณิต ดวงหัสดี ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 4 ศิษย์เก่ารุ่น 85 ,พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปรม
ศิษย์เก่ารุ่น 88 ,พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานครศิษย์เก่ารุ่น 90 (5.) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการแพทย์และการอุดมศึกษา ได้แก่ เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศิษย์เก่ารุ่น 90 ,ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากล รองปลัดกระทรวงการอุดศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ศิษย์เก่ารุ่น 90 ,ศ.ดร.นายแพทย์สุรชัย แซ่จึง สาขาวิชาอร์โธบิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น 91 ,รศ.นายแพทย์บูรพา ปุสธรรม แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ศิษย์เก่ารุ่น 100 ,รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น 86
(6.) ศิษย์เก่าดีเด่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น 84 ,ดร.อภิชาติ นาเลาห์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น ศิษย์เก่ารุ่น 79 ,ดร.อดุลย์เดข ธานะ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่น 82 ,นายประสาท พิมพ์สุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิษย์เก่ารุ่น 79 (7.) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านธุรกิจ เจ้าของกิจการ ได้แก่ นางวรรณเพ็ญ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เจ้าของกิจการ ทีโบนสเต๊กเฮ้าส์ โรงแรมขอนแก่นลาวิลล่า บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เมทัลชีทและบริษัทในเครือ 7 สาขา ศิษย์เก่ารุ่น 85 ,นางปรีนา บาก้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมคราวน์ พลาซ่า และโรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ศิษย์เก่ารุ่น 86 ,นายณรงศ์ คงบุญเกียรติ เจ้าของกิจการบริษัทขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ทและเครือข่าย ศิษย์เก่ารุ่น มศ.3 รุ่น 2523
(8.) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสื่อสารมวลขน นักกีฬา/พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว ได้แก่ นายสุทิวัส หงส์พุนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ พิธีกรช่อง MCOT HD ศิษย์เก่ารุ่น 110 ,นายชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ พิธีกรผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ VOICE TV ศิษย์เก่ารุ่น 113 ,นายปิยกุล มาบุญธรรม ผู้ก่อตังแอดมินกลุ่มศิษย์เก่า “ขอนแก่นวิทย์คิดฮอดเต้อ” ศิษย์เก่ารุ่น 91และนางสาวณัฐชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล นักกีฬาลีลาศทีมชาติในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2008 ที่ประเทศรัสเชีย -มาดามเหมืองทองประเทศกานา บนโซเซียลมีเดีย ศิษย์เก่ารุ่น 112.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น