สีแดงพรึ่บพรับเต็มโรงเรียน อนุบาลขอนแก่น จัดวันตรุษจีน

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” พร้อมใจสวมเสื้อชุดกี่เพ้า ชุดตรุษจีน สีแดงพรึ่บพรับเต็มโรงเรียน เทศกาลวันตรุษจีน 2567

 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดงานวันตรุษจีน ตามประเพณีในวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีน เกี่ยวกับวันตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนการศึกษา เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อนักเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน ต่อไป เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2567 ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2567 โดยมี นายศักดา มุกสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น บอร์ดบริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงาน ด้วยการสวมเสื้อชุดกี่เพ้า ชุดตรุษจีน สีแดงพรึ่บพรับเต็มโรงเรียน


นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนการศึกษา เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อนักเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน ต่อไป เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนห้องเรียนพิเศษนั้นๆ ของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ด้านทักษะของภาษา การฟัง การอ่านออกเสียง การลำดับเส้นของตัวอักษรจีน ร่วมไปถึงวัฒนธรรมของประเทศจีน เพื่อในอนาคตจะสามารถนำไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพทางธุรกิจร่วมกับชาวจีนได้ ส่วนด้านห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีร่วมกันในปัจจุบันให้ความก้าวทันโลก และต่อยอดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วยสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นได้ด้วยตนเอง


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 学习有成เฉวีย-สี-โหย่ว เฉิง(ประสบความสำเร็จในการเรียน)常开เซี้ยว-โข่ว – ฉาง -คาย (เต็มไปด้วยรอยยิ้ม)万事如意 ว่าน -ซื่อ – หรู -อี้(สมหวังทุกประการ) ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชาวจีนทุกคนจะคงยังเชื่อตามความเชื่อ ที่มีมาแต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือ และปฏิบัติตาม เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนธรรมเนียม และวัฒนธรรมชาวจีน ตะหนัก ดีว่าการปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนเป็นการแสดงถึงความ เป็น ครอบครัวและเอกลักษณ์ของตน
ด้าน นายศักดา มุกสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีความยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันตรุษจีนสำหรับตรุษจีน ถือได้ว่าเป็น เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน เพราะถือว่าวันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง วันตรุษจีนหรือช่วงเทศกาลตรุษจีนจะตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีนตามวันทางจันทรคติถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปีและเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ และในปีนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดงานวันตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้1.เพื่อให้ผู้รียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีในวันตรุษจีน2.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวัน และ 3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น