รมว ยุติธรรม ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รมว ยุติธรรม ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ขอนแก่น มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เบ็ดเสร็จโดยมีสามเสาหลักสำคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ,ผู้บังคับการตำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
วันนี้ (10 ก.พ. 67) ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล พร้อมยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, พลตำรวจตรี อนุวัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , นายสิงหภณ ดีนาง ขอนแก่น ส.ส.เขต 6 พรรคเพื่อไทย,นายทวิช พิมพะ นายอำเภอหนองเรือ,คุณนาวิน คำเวียง ที่ปรึกษาประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย


พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติด หากดูสถิติการจับกุมหรือสถิติการป้องกันปราบปรามการบำบัด จะพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่าการจับกุมมาก แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัด โดยเป้าหมายตัวชี้วัด คือ การมีหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวชื่นชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่น โดยมีสามเสาหลักสำคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง จนเกิดเป็นขอนแก่นโมเดล เป็นจังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จ


การแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก ถือเป็นกลไกสำคัญ เนื่องจาก ยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทย โดยแหล่งผลิต สำคัญอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การสกัดกั้นปราบปรามต้นตอในประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่ทางการทำ คือไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตและสกัดดั้นเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งหากชุมชนมีความตื่นตัว ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกของชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะรู้ถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ เป็นอย่างดี และจะต้องหางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหายาเสพติดต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น